katı maddelerin ısı alarak gaz haline geçmesine ne denir?

gaz halindeki maddelerin ısı vererek sıvı hale geçmesine ne denir ?

bir maddenin miktarına verilen ölçülebilir özelliğe ne denir ?

deprem bilim uzmanına verilen ad ?

cisimler sadece bu maddelerden yapılır ?

bir maddenin boşlukda kapladığı ölçülebilir özelliği nedir?

doğada kendiliğinden bulunan maddelere verilen ad ?

ülkemizde olan depremleri ölçen rasatanemizin adı ?

ülkedeki bütün cemiyetlerin bir araya getirildiği kongredir?

cümlelerde ismin yerine kullanılan kelimelere verin addır ?

ısı ölçü birimi nedir ?

okunuşu ve yazılışı aynı anlamı farklı olan kelimelerdir ?

akışkan buluğun kabın şeklini alan maddedir?

kurtuluş savaşımızı bitiren antlaşma ?

lütfen arkadaşlar yardım edin komşumuz oğlunun ödevleri

1

Cevaplar

2012-12-22T11:46:14+02:00

Katı, ısı alarak sıvı hale geçer. Bu olaya erime denir.
Katı, ısı alarak gaz hale geçer. Bu olaya süblimleşme denir.
Sıvı, ısı alarak gaz hale geçer. Bu olaya kaynama , buharlaşma denir.
Gaz, ısı alarak plazma hale geçer. Bu olaya iyonizasyon denir.
Plazma, ısı vererek gaz hale geçer. Bu olaya deiyonizasyon denir.
Gaz, ısı vererek sıvı hale geçer. Bu olaya yoğunlaşma denir.
Gaz, ısı vererek katı hale geçer. Bu olaya kırağılaşma denir.
Sıvı, ısı vererek katı hale geçer. Bu olaya donma denir.

6 4 6