Cevaplar

2012-12-22T12:50:55+02:00

aşırı baskı ve ayrımcılık

1 5 1
2012-12-22T12:51:46+02:00


PEKİN - Pekin, öteden beri nüfus artış hızını engellemeye çalışıyor. 1970’lerde yürürlüğe koyduğu ‘tek çocuk’politikasının amacı da nüfusu kontrol etmek. Ancak erkek çocuk özlemi ve yaşlı nüfusun giderek artması, Çin’de sosyal sorunlar ve demografik dengesizliklerin kapısını aralıyor. 

Bugünlerde herkesin gözü Çin’in üstünde. Ekonomideki muazzam büyüme bütün dünyanın dikkatini çekiyor. Bu yılın başında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmasından sonra bu ülke, daha çok ekonomik yönüyle çıkıyor kamuoyunun karşısına... Kotalar, ucuz iş gücü, çektiği yabancı sermaye miktarı, düşük kalitedeki ürünler, Çin gündeme geldiğinde hemen herkesin dillendirdiği argümanlardan sadece birkaçı. Oysa Çin sadece bunlardan ibaret değil. Onun da kendine özgü toplumsal yapısı ve çözmesi gereken iç problemleri var. Örneğin, 1,3 milyarı aşan nüfusu...

Pekin, öteden beri nüfus artış hızını engellemeye çalışıyor. 1970’lerde yürürlüğe koyduğu “tek çocuk” politikasının amacı da nüfusu kontrol altında tutmak zaten. Ancak, bu uygulama bugün tartışmalı. Özellikle ailelerin ikinci bir çocuk özlemi, tek çocuk olacaksa da bunun mutlaka erkek olmasını isteyen geleneksel yapının kırılamaması, yaşlı nüfusun artması gibi toplumsal yapıda büyük tahribatlar açan birtakım dengesizlikler ilgili ilgisiz herkesi endişelendiriyor çünkü. Şüphesiz, her tartışmada olduğu gibi Çin’in tek çocuk politikasında da insanlar kabaca ikiye ayrılıyor. Kimine göre, bu politika toplumdaki dengeleri bozuyor ve insanları gayr-i meşru yollara sevk ediyor. Kimine göre de ülkenin kalkınması ve fazla nüfus artışının getirdiği sorunların önüne geçilebilmesi için bu politikanın uygulanması şart.

Aşırı nüfus, doğal kaynakların paylaşımı ve istihdam konusunda Çin’in başını ağrıtıyor. Çin’de doğum oranı 1990’da binde 21,06 idi. Aynı oran, 2003’te binde 12,41’e kadar geriledi. Geçen yıl doğal nüfus artış oranı ise binde 5,87 olarak gerçekleşti. Yılda ortalama 10 milyon artan Çin nüfusunun 2030’ların ortalarında 1 milyar 460 milyona ulaşması bekleniyor. Çinli yetkililere göre, ülke genelinde sıkı biçimde uygulanan tek çocuk politikasıyla Çin’deki nüfusun 300 milyon daha artması engellendi. Şüphesiz, bunda hükümetin aile planlamasını teşvik edici rolü büyük. 2004’te, köylerde nüfus ve aile planlaması politikasını uygulayan aileler için yürürlüğe giren özel ödül sistemi bu konudaki en iyi örneklerden biri mesela. Söz konusu sisteme göre, bir çocuğa veya iki kıza sahip köylü aileler, 60 yaşından sonra hükümetten özel ikramiye alıyor. Şimdiye kadar 300 binden fazla köylü bu ödülü almış.

Nüfus artış hızını engelleme konusunda Çin’in başarılı olduğu aşikâr. Ancak, bu başarının getirdiği önemli bir handikaba da dikkat çekiyor uzmanlar. Onlara göre, tek çocuk politikasından dolayı Çin hızla ihtiyarlıyor. Şimdilerde 32 olan orta yaş, 2040’ta 44’e çıkacak. Çin Nüfus ve Aile Planlaması Komisyonu Başkanı Zhang Weiqing, tek çocuk politikasının sosyal ve ekonomik gelişmeden kaynaklara ve çevreye kadar birçok alandaki baskıyı hafiflettiğini; bu sayede ülkenin ortalama yüzde 9’luk büyüme sağladığını ileri sürüyor. Ancak, Zhang Weiqing’e göre, nüfus sorunu uzun vadede Çin’in gelişmesine engeller çıkaracak. Ülkenin 15-64 yaş arasındaki çalışan nüfusunun, 2020’de 940 milyona ulaşarak toplam nüfusun yüzde 65’ini oluşturması bekleniyor. Yüzyılın ortasında nüfusun dörtte birinin 65 yaş ve üzerinde olacağını hatırlatan Zhang Weiqing, “Bu da ekonomi, sosyal yapı, kaynaklar ve çevre için büyük baskı oluşturacaktır. Diğer ülkelerle kıyaslandığında genel nüfus kalitemiz halen düşük.” diyor.

1 1 1