Cevaplar

2012-12-22T13:29:28+02:00

BUNLAR COMPORATİVE

Kader is shorter than her son. --> Kader oğlundan daha kısa
My suitcase is heavier than your suitcase. --> Benim bavulum seninkinden daha ağır.
Wool is warmer than cotton. --> Yün pamuktan daha sıcak.
Plane is faster than bus. --> Uçak otobüsten daha hızlı.

 

BUNLARDA SUPERLATİVLER

My mother reads the fewest books in the family. --> Ailede en az kitabı annem okur.
The camel drinks the most water in the zoo. --> Hayvanat bahçesinde en fazla suyu deve içer.
That man is the fattest man I have ever seen. --> Şu adam şimdiye kadar gördüğüm en şişman adam.
This is the cheapest raincoat in the shop. --> Bu, dükkandaki en ucuz yağmurluk.

1 5 1
2012-12-22T15:06:31+02:00

Comparative and Superlative Forms
Karşılaştırma ve üstünlük durumları

The Comparative Form
Karşılaştırma durumu

The comparative form, which is made by adding -er or a preceding more to the adjective, shows either a greater degree or makes a comparison between two persons or things.

Sıfatlara –er son eki eklemek ya da önlerine more kelimesi getirmek yoluyla oluşturulan karşılaştırma durumu, ya sıfatın anlamını pekiştirir, ya da iki kişi ya da nesne arasında karşılaştırma yapılmasını sağlar.

Examples:
Örnekler:

They chose a darker brown paint than their neighbors.
Komşularınınkinden daha koyu kahverengi bir boya seçtiler.

This apple is bigger.
Bu elma daha büyük.

This apple is smaller.
Bu elma daha küçük.

This man is taller.
Bu adam daha uzun.

This man is shorter.
Bu adam daha kısa.

Swimming is less dangerous.
Yüzme daha az tehlikelidir.

Bungee-jumping is more dangerous.
Bungee-jumping daha tehlikelidir.

The Superlative Form
Üstünlük durumu

The superlative form, which is made by adding -est or a preceding mostto the adjective, shows the greatest degree of a quality or quantity among three or more persons or things.

Sıfatlara –est son eki eklemek ya da önlerine most kelimesi getirmek yoluyla oluşturulan üstünlük durumu, bir kişi ya da nesnenin bir özelliğe, diğer benzerlerine gore en üst düzeyde sahip olduğunu anlatır.

Examples:
Örnekler:

They chose the darkest brown they could find.
Bulabildikleri en koyu kahverengiyi seçtiler.

This apple is the smallest.
Bu elma en küçük.

This apple is the biggest.
Bu elma en büyük.

Swimming is the least dangerous.
Yüzme en az tehlikeli.

Bungee-jumping is the most dangerous.
Bungee-jumping en tehlikeli.

1 5 1