Cevaplar

2012-12-22T13:31:34+02:00

(En üstünlük derecesi) "Superlative" kişiler yada nesneler arasında en üstün olanı ifade etmek için kullanılır. Yani "Comparative" iki nesne yada insan arasında kıyaslama yaparken "Superlative" 3 yada daha fazla nesne yada insan arasındaki en üstün olanı ifade eder. Bunu yaparken yine kısa ve uzun sıfatlarda farklı yapılır. Kısa sıfatların başlarına “the” ve sonlarına “-est” yazılırken uzun sıfatların başlarına “the most” yazılarak yapılır. 

Örnek olarak kısa sıfatlar;

Adjective Comparative Superlative 

Tall……………....taller…………….the tallest

Short ……………shorter…………...the shortest

Small………....….smaller …………..the smallest 
şeklinde yazılırken uzun sıfatlar;

Adjective Comparative Superlative

Expensive ………more expensive ……… the most expensive

Beautiful ……..….more beautiful ……….. the most beautiful

Difficult …….…...more difficult ………….the most difficult 
şeklinde yazılır. 


Örnekler: 


Mary is 25 years old. John is 20 years old. Helen is 30 years old.

Mary is older than John but Helen is the oldest. 

Mount Ağrı is higher than Mount Uludağ but Everest is the highest in the world.

Ahmet is the most intelligent student in this school. 

That girl is the most beautiful girl in our scool. 

New York is the most exciting city in the USA

This book is better than that one.

This is the best school in the city. 


Sonlarına “-er the …..-est” başlarına “more the most” alan sıfatlar regular (düzenli) sıfatlardır. Bir de irregular (düzensiz) sıfatlar vardır. Irregular fiillerin 2. ve 3. hallerinin farklı olmaları gibi irregular sıfatların da comparative ve superlativeleri farklı olur. Bunların sayıları çok değildir. En sık kullanılanları şunlardır:


Adjective Comparative Superlative


Good…………...…..... beter………….......……..the best

Bad…………...……….worse………......……… the worst

Far…………...…….….farther/further….......….the farthest/furthest

Little …………...…..…less…………….....…… the least

Much/many……...……more……….......……….the most

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-12-22T13:54:26+02:00

al kardesim sana am is are dan cümleler ama ein iyisi yap tm.

Alex is watches TV.

Mehmet is riding a bike.

Kazım and ayşe (they) are dacing

I am swim.

where your coins live sydney ?

 al kardesim cümleler bunlar örnek kurarsın

 

1 5 1