Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-22T13:44:19+02:00

Ormanlar, sadece ait oldukları ülkelerin ormanları olmayıp tüm insanlığın ortak malı olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple korunmaları ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılmaları çok önemlidir. Ekonomik değer taşımaları, toprağın korunması, su rejiminin düzenlenmesi, doğal filtre olması gibi nedenleri ayrıca önemi bir kat daha artmaktadır.

Ormanların bugüne kadar gelmesinde en önemli etken korunmuş olmalarıdır. Gerek Osmanlı döneminde gerekse Cumhuriyet döneminde ormanlar değişik yöntem ve yasalarla korunmuştur. Ancak Kurumsal bir şekilde ormanların korunması Cumhuriyet dönemiyle başlamıştır. İkinci Dünya savaşı yıllarında ormanların korunmasını Orman Koruma Komutanlığına bağlı askerlerce yapılmıştır. Ancak kısa bir süre sonra bu uygulamadan vazgeçilerek Orman Muhafaza Memurları tarafından koruma hizmetleri yapılmıştır.

Günümüzde ormanların korunmasını, OGM bünyesindeki Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılmaktadır. Taşrada ise Daire başkanlığının prensipleri doğrultusunda koruma hizmetleri Teknik Personel ve Orman Muhafaza Memurlarınca yapılmaktadır. Ayrıca yürürlükte bulunan yasa ve mevzuat gereğince ihtiyaç duyulduğunda Jandarma, Polis ve Köy Muhtar ve Aza’larıda Orman teşkilatına yardım etmeye mecburdurlar.

Ormanların korunması 4 ana başlıkta yapılmaktadır.

1- Öncellikle ormanların usulsüz müdahalelerinden korumak.

2- Ormanlarda tahribatta yol açan hastalık ve her çeşit orman zararlılarını önlemek ve bunlarla mücadele etmek.

3- Ormanlarda ve orman içinde otlak, yaylak ve kışlaklardaki otlatmayı düzenlemek

4- Orman Yangınlarını önlemek ve mücadele amacıyla plan ve programlar hazırlamak, araç gereç temin etmek, tesislerin kurulmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak. 

1 5 1
2012-12-22T13:45:51+02:00

ormanları korumalıyız ormanları korumazsak biz ölürüz ormanlar'a zarar vermemek için elinizde yangın la gezmeyin 

1 5 1