Cevaplar

2012-12-22T14:03:41+02:00

 

 

 

  Mesnet Dayanak Mesul Sorumlu Meşruhat Açıklamalar Mevaddı Yasalar Mevkut Süreli - Periyodik Mevkut Tevziat Süreli dağıtım Mevrud Gelen Mevrude Gelen eşya Mevzii Yerel Mevzu Konu Mevzuat Yönetmelik Meyil Eğim Meyil münheli verevlik derecesi Eğim derecesi Mıntıka Bölge Miat Süre Mihver Eksen Muamelat İşlemler Muamele Davranış, işlem Muavenet Yardım Muavin Yardımcı Mubayaa Satın alma Mucip Gerektiren Mufassal Ayrıntılı Muhaberat Haberleşme Muhafaza Koruma Muharrik Çeken Muhbir Haber veren Muhit Çevre Muhtariyet Özerklik Muhtelif Çeşitli Muhteva İçerik Mukavele Sözleşme Mukavemet Dayanıklılık Mukayese Kıyaslama Muntazam Düzgün Munzam Ek Murahhas Delege Murahhas üye Yetkili üye Murakabe Denetleme Murakıp Denetleyici Mutabakat Uyuşma Mutalebe Taşımadaki düzensizlikler Muvafakat Onay Muvafık Uygun Muvakkat Geçici Muvazene Denge Müberrit Yağ soğutucusu Mücavir Komşu Mücellithane Ciltevi Müdevvenat Derlenmiş eserler Müessif Üzücü Müessese Kurum Müessir Etkili Müeyyide Yaptırım Müfredat Ayrıntılar Müfredat hesap Ayrıntılı hesap Müfrez Bölünmüş Mükellefiyet Yükümlülük Mükellefiyetten istisna Yükümlülükten ayrı tutma Mükerrer Yinelenen Müktesep Kazanılmış Mülahaza Düşünce Mülakat Görüşme Mülk Taşınmaz Mal Mülkiyet Sahiplik Mümasil Benzer Mümessil Temsilci Münakale Ulaştırma Münakalat Vekaleti Ulaştırma Bakanlığı Münasebet İlgi

Münasip

Uygun Münavebe Dönüşüm Münhal Boş Münhasır Sınırlı Münhasıran Özellikle Müphem Belirsiz Müracaat Başvuru Müsaade İzin Müsannif Tasnifleme Müsavi Eşit Müselles Üçgen yol bağlantı Müspet Olumlu Müstahdem Hizmetli Müstahrec Çıkartılmış Müstahsil Üretici Müstakil Bağımsız Müstehlek Tüketilmiş Müstehlik Tüketici Müsteniden Dayanarak Müstenkif Çekimser Müşahhas Somut Müşavir Danışman Müşir Gösterge Müştemilat Eklentiler Mütalaa Düşünce Müteaddid Pekçok Müteakip Bir sonraki Mütebaki Kalan Müteferrik Çeşitli Mütehassıs Uzman Müteşebbis Girişimci Müteşekkil Oluşmuş Mütevazin Dengeli Müteveccih Yönelen Müzmin Sürekli

N

Nazari

Kuramsal

Nazım Düzenleyen Nevi Türü Nisbi Oransal Nivelman Yükseklik farklarının ölçülmesi Nizami Uygun Nizamname Tüzük

O

Ordino

Havale emri, teslim kağıdı

Orer

Hareket çizelgesi (trenlerin zaman grafiği)

P

Paten

Kayma plakası

Peşinat Ön ödeme Plakdagard Dingil çatalı Port fiş Taşıma Belgesi Poz Yol yenilemesi Prive Özel Puantaj cetvel Değerlendirme çizelgesi Puntal Sahanlıktaki tutamaklar
1 5 1
En İyi Cevap!
2012-12-22T14:09:09+02:00

vagon

makinist

yük vagonu

biletçi

tren garı

hızlı tren

devlet demir yolları

tren yolu

tren geçidi

kontrollü tren geçişi

kontrolsüz tren geçişi

1 5 1