Cevaplar

2012-06-07T16:25:07+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.


1. Aşağıdakilerden hangisi araçların görülmesini sağlayan ışıklı sinyallerden biridir?A. El lambası B. Fener C. Sağ ve sol sinyal lambaları D. Açık renkli giysiler2. Trafik ortamında sosyal davranış gösterebilme aşağıdakilerden en etkili hangi yöntemle kazandırılır?A.Cezayla B. Eğitimle C. Ödülle D. Baskıyla

3 2 3
2012-06-07T17:11:11+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi, ölümcül trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemekle görevlidir?
A) Trafik görevlisi
B) Çevre mühendisi
C) Fahri trafik müfettişi
D) Trafik mühendisi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarinin yapim ve bakimindan sorumludur?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) İl Belediye Başkanlığı
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

 

3. Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?
A) Geçiş üstünlüğü
B) Geçiş yolu
C) Geçiş kolaylığı
D) Geçiş hakkı

 

4. Sürücüsü dâhil en az 16 oturma yeri olan motorlu taşıta ne denir?
A) Minibüs
C) Otomobil
B) Otobüs
D) Tramvay 

 

5. Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Işıklı işaret cihazları
B) Yol çizgileri
C) Kara yollanndaki taşıt sayısı
D) Yolda yaya geçitlerinin olması 

 

 

6. Bir sürücünün; suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit ediliyor.
Bu sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) 2 yıl süreyle sürücü belgesinin geri ahnmasi
B) 6 aydan az olmamak şartıyla hafif hapis cezasi
C) Sürücü belgesine süresiz olarak el konulmasi
 D) 6 aydan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası

 

 

7. Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A) Kara yolunun temizliğinde kullanılan araçlar
B) Acil hasta veya yaralı taşıyan araçlar
C) Toplu taşıma araçları
D) Gümrük muhafaza araçları 

 

 

9. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Otobüs sürücüsü, otomobile
B) Otomobil sürücüsü, otobüse
C) Şeridi daralmış olan, diğerine
D) Azami ağırlığı az olan, diğerine 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi duraklama sayılır?
A) Öndeki aracın durması nedeni ile beklemek
B) Trafik görevlisinin dur işaretine uymak
C) Kırmızı ışıkta beklemek
D) Yolcu indirmek ve bindirmek 

 

YETERLI DEILSE DAHADA WAR 

 

 

3 3 3