koyala yapıştır yaparak yazacağım soruya internetten adamakıllı cevaplar vererek yapın kısa kısa yazmayın mesnevi nazım şeklinin bölümleri ve türk-islam medeniyetlerinin ünlü mesnevilerini araştırınız bi tanesinin konusunu öğreniniz . Bunu yapacak olan şahıslara sesleniyorum 10. sınıf edebiyat kitabının 67. sayfasına baksın :)

1

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-22T14:18:44+02:00
Mesnevi: Hikâye ve romanlarda anlatılan olayların Divan edebiyatında şiir şeklinde anlatıldığı türdür. Hikâyeler, destanlar, dini öyküler bu türle anlatılır. Her beyit kendi içinde kafiyelidir: aa bb cc dd … Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Beyit birimi kullanılır. Beyit sayısı sınırsızdır. Türk edebiyatının ilk örneği Yusuf Has Hacib’in yazdığı “Kutadgu Bilig”dir. Beş mesnevinin oluşturduğu birliğin bütününe “Hamse” denir Mesnevi Dibace(önsöz), Tevhîd, Münâcât, Na’t, Mi’râciye,Methiye, Sebeb-i te’lîf, Ağaz-ı Dastan (Asıl olayın anlatıldığı bölüm) hitame gibi bölümlerden oluşur. Türk –İslam medeniyetindeki mesneviler: Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig Şeyyâd Hamza Yusuf u Züleyhâ Yunus Emre Risâletü’n Nushiyye Âşık Paşa Garîbnâme Ahmed-i Dâ’i Çengnâme Süleyman Çelebi Mevlid Şeyhî Husrev ü Şîrîn’i ve Harnâme’si   Bunlardan Süleyman Çelebi Mevlid’inde Peygamberimizin doğumundan ölümüne kadar geçen sürede peygamberimizin başından geçen olayları ve mucizeleri anlatır
0