Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-22T14:19:20+02:00
Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş: (atasözünün anlamı) Kişi kardeşine büyük bir kötülük yapsa, bunun ona çok zarar verdiğini görünce pişmanlık duyarak yardımına koşar. Kardeş kardeşi bıçaklamış, dönmüş yine kucaklamış. Kardeş kardeşin (hısın hısımın) ne öldüğünü ister, ne onduğunu: Kardeşler, kıskanç olduklarından; birbirlerine ziyan gelmesini de, kendisinden üstün olmasını da istemezler. Kardeşim olsun da kanlım olsun: Kendisine çok büyük kötülük yapsa da insan kardeşinden vazgeçemez. Kardeşin büyüğü baba, küçüğü evlat yerine geçer: Ağabey baba gibi, küçük kardeş öz evlat gibi sevilir. Kardeşten karın yakın, kulaktan burun yakın: 1. Kişi çocuklarını kardeşinde daha çok sever. 2. Kişi, karşısındaki kardeşi de olsa önce kendi çıkarını düşünür.
0
2012-12-22T14:19:52+02:00

Bir Arada Yaşamak ile ilgili Deyimler

-Dirlik düzenlik:
Anlamı:Bir arada yaşayan, çalışan kimseler arasında iyi geçim, güven, sevgi ve anlaşma hâli"Bir aileye önce dirlik ve düzenlik gereklidir"

-Anca beraber, kanca beraber: 
Anlamı:Birbirimizden ayrılmayacağız, işler iyi de gitse, kötü de gitse hep birlikte yapacağız, beraberliği bozmayacağız"Bu toprağı yalnız ben mi atacağım, hayır arkadaşlar; haydi anca beraber, kanca beraber"

-Düşüp kalkmak: 
Anlamı:1 Yakın arkadaşlık etmek 2 Yasa ve gelenek dışı kadın ve erkekle birlikte yaşamak veya sık sık bir araya gelmek”Seni bu hâle getirenler düşüp kalktığın arkadaşlarındır Hâlâ anlamadın mı?”

-Bir araya gelmek: 
Anlamı:Bir yerde toplanmak” Biz 1991 mezunları her sene mutlaka mezuniyet günümüzde bir araya geliriz”

-Bir arada: 
Anlamı:Toplu olarak topluca hep birlikte ”Ailem birbirine çok bağlıdır göreceksin şimdi eminim yine bir aradadırlar”

-Can yoldaşı:
Anlamı:Yalnızlıktan kurtulmak için birlikte yaşanılan kimse"Her insanın bir can yoldaşına ihtiyacı vardır"

-Baş başa kalmak:
Anlamı:Biriyle yalnız kalmak, iki kişi bir arada yalnız kalmak"Misafirler gittikten sonra baş başa kaldılar"

-Haşir neşir olmak:
Anlamı:Aralarında bulunduğu kimselerle kaynaşmak, bir arada bulunup uğraşmak; kimi işlerle ilgilenip durmak"İnsanlarla haşir neşir olmayı sevdiğim söylenemez"

Bir Arada Yaşamak ile ilgili Atasözléri 

-Nerde birlik, orda dirlik:
Anlamı:İnsanlar kaderde, tasada, kıvançta ve sevinçte bir olursa, dünya sanki cennet gibi olur Çünkü böyle bir toplumda tam bir dayanışma ve kaynaşma vardır Aralarında duygu ve düşünce birliği bulunan topluluklar, dirlik ve düzenlik içinde yaşarlar

-El el ile, değirmen yel ile:
Anlamı:Nasıl ki bir değirmenin dönüp buğdayı öğütebilmesi için rüzgâra ihtiyacı varsa, insanın da birtakım ihtiyaçlarını karşılaması, işlerini görebilmesi için diğer insanlara ihtiyacı vardır Çünkü toplum hayatı yardımlaşma esası üzerine kurulmuştur, insan tek başına bütün işleri yürütemez ve başarıya ulaşamaz

-Yalnız taş duvar olmaz:
Anlamı:İnsanlar bir arada yaşamak zorundadırlar Bu zorunluluk bir dayanışmayı, yardımlaşmayı gerekli kılar Nasıl ki tek taşla duvar yapılamazsa, insanlar da tek başlarına tüm işlerinin üstesinden gelemezler Dolayısıyla diğer insanlarla ilişki kurmak, işbölümü yapmak, iş birliğine geçmek durumundadır

-Komşu komşunun külüne muhtaçtır:
Anlamı:Hayat şartları insanları bir arada yaşamaya zorunlu kılmıştır Bir arada yaşama sosyal hayatı, sosyal hayat da karşılıklı olarak yardımlaşmayı beraberinde getirmiştir Dolayısıyla insan her meselesini tek başına halledemez olmuş, yakınındakine başvurmak zorunda kalmıştır Bu bakımdan komşular birbirlerine en küçük şey için bile muhtaçtırlar Çünkü en önemsiz şeyin yokluğu, büyük bir işin aksamasına yol açabilir

-Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var:
Anlamı:Kişi, her işi tek başına halledemez Tek başına halletmeye kalktığında mutlaka başaramayacağı işler olacaktır Bu durumda, yetersiz olduğunu hissettiğinde kişi yardım alması, o işi başarmasını sağlayabilir

-Birlikten dirlik (kuvvet) doğar:
Anlamı:İnsanlar tek başlarına yaşam konusunda hiçbir anlam ifade edemezler Bir elin nesi var? İki elin sesi var örneğinde olduğu gibi kişiler birleşerek toplumları, toplumlar birleşerek ırkları ve ulusları oluştururlar Bu kocaman insan toplulukları ise dirlik oluştururlar, kuvvetli olurlar Kuvvet bir milleti ayakta tutan en önemli unsurdur Bizde Türk olarak birbirimizi tutmalı, korumalı, her zaman bir diğer Türk'ün yanında olursak kuvvetli oluruz Tıpkı askerlerin birleşerek orduları oluşturması gibi Bu egemen bir davranıştır

0