( ) Kütle zaman grafiğinin eğimi özkütleyi verir

( ) Öz kütle ve öz ağırlık aynı fiziksel niceliği ifade eder

( ) Bir cisim dünya'dan ay'a götürülürse öz ağırlığı azalır

( ) Bir kaptaki suya, aynı sıcaklıktaki sudan dökülürse, kaptaki suyun kütle artacağından öz kütlesi de artar

Doğru mu? Yanlış mı?

2

Cevaplar

2012-12-22T14:28:03+02:00

1. d

2. d

3. y

4.d

fgeglşgklrgkkgşskgsgggggggggkoooooooooooooooooooooooooooooogkkkkkkkkkkk

0
2012-12-22T14:31:09+02:00

1. doğru

2. doğru

3. yanlış

4.doğru ...............................................................

0