Cevaplar

2012-12-23T22:01:02+02:00

A.
1-Savaşlar,mübadele
2-buzulların kuzeye çekilmesi
3-Deprem,sel,erozyon,volkanik faaliyetler
4-Tarımda makineleşme,kırsal kesimde büyük bir iş gücü ortaya çıkmıştır
5-Çekici;sanayileşme,eğitim olanakları. İtici; işsizlik nufüs artışı,deprem
7-İyi eğitim görmüş uzman ve yetenekli insanların az gelişmiş ya da gelişmekte olan bir ülkeden gelişmiş ülkeye yaptığı göçe denir.Nedeni gelişmiş ülkelerdeki bilimsel çalışma ve yaşam koşulları az gelişmiş ülkelere göre daha iyi olmasıdır.
B.
1-sanayi devriminden
2-artar
3-gelişmemiş,gelişmiş
4-yunanistana,mübadele
5-yaşanan kuraklık
6-doğal afetlerin neden olduğu
7-erkek
8-gelişmiş
C.
1-Y
2-D
3-Y
4-Y
5-D
6-Y
7-D
8-Y
9-D
Ç.
1-C
2-A
3-C
4-D
5-A
6-C
7-E
8-D
9-E
10-A
11-B
12-A
13-D
 

0