1- Cu + 4X Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

25,6 ? 75,2 36,8 14,4

Yukarıdaki tepkime denkleminde X ile simgelenen bileşiğin formülü ve kütlesi nedir?

2- X2Y bileşiğinde X in kütlesinin Y nin kütlesine oranı 7/4 tür. Buna göre 16 gr Y harcandığında kaç gr X gerekir ve kaç gr bileşik oluşur?

3 – X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisnde kütlece birleşme oranı 9/3 ikincisinde ise 6/9 dur. Birinci bileşiğin formülü X3Y ise ikinci bileşiğn formülü nedir?

4-A şağıdaki atomların katman elektron dağılımlarını yaparak değerlik elektron sayılarını bulunuz?

a- 16S:

b- 11Na:

5- A şağıdaki atomların katman elektron dağılımlarını yaparak peridik cetveldeki yerini bulunuz?

a - 20Ca:

b - 9F:

1

Cevaplar

2012-12-22T21:20:23+02:00

45..............................................................

 

0