Cevaplar

2012-12-22T16:58:36+02:00

Göç

İnsanların tek tek ya da topluluklar hâlinde, yaşadıkları yerleri, uzun ve kalıcı olarak değiştirmeleridir. 

Göçler, politik, ekonomik, toplumsal, coğrafî, dinsel vb. olmak üzere birçok nedenden dolayı gerçekleşir. Eski dönemlerde, insan toplulukları kuraklık, toprakların verimsizliği, sert iklim gibi doğa koşullarına karşı güçsüzlüklerinden dolayı göç etmek durumunda kalırlardı. 

Ancak, günümüzde göç büyük ölçüde, insanlar ve toplumlar arasındaki sosyo-ekonomik ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Düşman işgali altındaki bir ülkeden toplu kaçışlar (politik göçler); iş bulmak ya da daha iyi kazanç elde etmek amacıyla yapılan göçler (ekonomik göçler), günümüz dış göçlerinin asıl karakterini oluşturmaktadır. İç göçler ise genellikle kırsal kesimden kente olan göçlerdir; bunlarda en önemli etkenler, köy nüfusunun kalabalıklaşması, iş alanının darlığı, toprak yokluğu vb.'dir.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/sosyoloji/377688-goc-nedir.html#ixzz2FnEOkNDg

0
2012-12-22T16:59:02+02:00

Ülke nüfusunun dengesiz dağılması- Yatırımların dengesiz dağılması- Düzensiz kentleşme sonucunda sanayinin gelişimi vs

0