1-yer kabuğu neden hareket etmektedir ?

2-levhaların hareketleri kaç şekilde gerçekleşmektedir ? adlarını belirtiniz.

3-hangi durumda levhaların biri diğerinin altına dalar ?

4-aktif volkanlara nerelerde rastlanır ? neden

5-deprem bakımından en az tehlikeli yerler nerelerdir ?

6-anadolu'da sık aralıklarla deprem olmasının nedeni nedir ?

7-levhaların bribirinden uzaklaştığı yerlerde hangi doğa olayları gerçekleşmektedir ?

2

Cevaplar

2012-10-02T18:56:27+03:00

Yerkabuğunun derinliklerinde; mağma adı verilen,sıcak ve akışkan malzeme bulunur. Magmanın çalkalanması veya hareketlenmesi sırasında, onun üzerinde yer alan yerkabuğu da hareket eder.

0
2012-10-02T18:57:35+03:00

1-Derinlik arttıkça sıcaklığı artan yer içinde büyük boyutlu ısı akımları vardır. Bu akımlar yeryüzünü kaplayan katı ve kırılgan kabuk parçalarının, levhaların hareket etmesine neden olmaktadır.

2-Birbirine yaklaşan levhalar
  Birbirinden uzaklaşan levhalar

  Yanal doğrultulu yer değiştiren levhalar 

1 1 1