Cevaplar

2012-12-22T17:41:08+02:00
“Allah’ım! Ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım ” (Müslim) “Allah’ım! Seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et” (Ebu Davud) “Bizi yediren, içiren, koruyan ve barındıran Allah’a şükürler olsun” (Müslim)
“Allah’ım senden faydalı bilgi, temiz Rızık ve kabul edilmiş ibadet dilerim” (Müslim)
1 2 1
2012-12-22T17:41:21+02:00

1.      "Dua ibadetin tâ kendisidir." (Ebû Davud)

2.      "Allah'ım, Senden hidayet ve doğruluk isterim." (Müslim)

3.      "Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim." (Müslim)

4.      "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi taatine çevir." (Müslim)

5.      "Allah'ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru." (Tirmizî)

6.      "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl." (Tirmizî)

7.      "Allah'ım! Senden yararlı bilgi, hoş rızık, kabul edilmiş amel isterim." (İbn Mace)

8.      "Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve bana rızk ver." (Müslim)

9.      "Allah'ım, günahlarımı bağışla, bana merhamet et, hidayet et, bana afiyet ver, rızk ver." (Müslim)

10.  "Allah'ım, yaptığım şeylerin şerrinden ve yapmadığım şeylerin şerrinden Sana sığınırım." (Müslim)

11.  "Zorlu beladan, bedbahtlıktan, kötü kaderden ve düşmanların şamatasından Allah'a sığınırım." (Buharî-Müslim)

12.  "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru." (Buharî-Müslim)

 

1 3 1