Cevaplar

2012-12-22T17:55:04+02:00
Temel  maddeleri  doğrudan doğruya  veya  dolaylı  olarak  doğal  çevreden  almaya  dayanan üretim  şeklidir. Topraktan , denizden  ve  hayvandan  elde  edilen  ürünler  birincil  ekonomik  faaliyetler grubundadır.   Tarım , hayvancılık , madencilik , balıkçılık  , kerestecilik ve  ormancılık  gibi  ekonomik  faaliyetler  bu gruptadır. İnsanların  en  eski  geçim  kaynağı  olan  avcılık  ve  toplayıcılık  faaliyetleri de  bu  grupta  yer alır.   Bu  faaliyetlerden elde  edilen  ürünler  genellikle  sanayide ( ikincil  ekonomik  faaliyet ) hammadde  olarak  kullanılır. Çok emek ve zaman harcanır , ancak ekonomik getirisi oldukça düşüktür. Birincil   ekonomik   faaliyetlerden  elde  edilen  gelir  diğer  ekonomik  faaliyetlere  göre  daha   az olduğundan  çalışan  nüfusunun  çoğunluğu  bu  faaliyette  çalışan  ülkeler  genellikle  gelişmemiş ülkelerdir. Bu  ülkelere  örnek  olarak  Afganistan , Pakistan , Suriye , Nijerya , Hindistan  gösterilebilir.  
1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-22T17:55:26+02:00
 Temel  maddeleri  doğrudan doğruya  veya  dolaylı  olarak  doğal  çevreden  almaya  dayanan üretim  şeklidir. Topraktan , denizden  ve  hayvandan  elde  edilen  ürünler  birincil  ekonomik  faaliyetler grubundadır.   Tarım , hayvancılık , madencilik , balıkçılık  , kerestecilik ve  ormancılık  gibi  ekonomik  faaliyetler  bu gruptadır. İnsanların  en  eski  geçim  kaynağı  olan  avcılık  ve  toplayıcılık  faaliyetleri de  bu  grupta  yer alır.   Bu  faaliyetlerden elde  edilen  ürünler  genellikle  sanayide ( ikincil  ekonomik  faaliyet ) hammadde  olarak  kullanılır. Çok emek ve zaman harcanır , ancak ekonomik getirisi oldukça düşüktür. Birincil   ekonomik   faaliyetlerden  elde  edilen  gelir  diğer  ekonomik  faaliyetlere  göre  daha   az olduğundan  çalışan  nüfusunun  çoğunluğu  bu  faaliyette  çalışan  ülkeler  genellikle  gelişmemiş ülkelerdir. Bu  ülkelere  örnek  olarak  Afganistan , Pakistan , Suriye , Nijerya , Hindistan  gösterilebilir.
1 2 1