Cevaplar

2012-12-22T18:25:06+02:00
accept 
allow 
ask 
believe 
borrow 
break 
bring 
buy 
can/able 
cancel 
change 
clean 
comb 
complain 
cough 
count 
cut 
dance 
draw 
drink 
drive 
eat 
explain 
fall 
fill 
find 
finish 
fit 
fix 
fly 
forget 
give 
go 
have 
hear 
hurt 
know 
learn 
leave 
listen 
live 
look 
lose 
make/do 
need 
open kabul etmek 
izin vermek 
sormak 
inanmak 
ödünç almak 
kırmak 
getirmek 
satın almak 
-ebilmek
iptal etmek 
değiştirmek 
temizlemek
taramak 
şikayet etmek 
öksürmek
saymak 
kesmek 
dans etmek
çizmek 
içmek 
sürmek 
yemek
açıklamak 
düşmek 
doldurmak 
bulmak
bitirmek 
uymak, uygun olmak
sabitleştirmek, onarmak
uçmak
unutmak 
vermek 
gitmek 
sahip olmak 
işitmek 
incitmek, incinmek
bilmek
öğrenmek 
terk etmek 
dinlemek 
yaşamak 
bakmak 
kaybetmek 
yapmak 
ihtiyacı olmak 
açmak   close/shut 
organise 
pay 
play 
put 
rain 
read 
reply 
run 
say 
see 
sell 
send 
sign 
sing 
sit 
sleep 
smoke 
speak 
spell 
spend 
stand 
start/begin 
study 
succeed 
swim 
take 
talk 
teach 
tell 
think 
translate 
travel 
try 
turnoff 
turnon 
type 
understand 
use 
wait 
wakeup 
want 
watch 
work 
worry 
write kapamak
düzenlemek, kurmak
ödemek
oynamak, [müzik aleti] çalmak
koymak
yağmak 
okumak 
cevap vermek 
koşmak 
söylemek 
görmek 
satmak 
göndermek 
imzalamak 
[şarkı] söylemek, [kuş] ötmek
oturmak 
uyumak 
sigara içmek 
konuşmak 
harf harf söylemek
harcamak
beklemek 
başlamak 
[ders] çalışmak
başarmak 
yüzmek 
almak 
konuşmak 
öğretmek 
anlatmak 
düşünmek 
tercüme etmek, çevirmek 
seyahat etmek, yolculuk yapmak
denemek
[tv, ışık] kapamak 
açmak 
daktilo veya klavye ile yazmak
anlamak 
kullanmak 
beklemek 
uyandırmak 
istemek 
[tv] izlemek 
çalışmak 
kaygılanmak
yazmak
0