Cevaplar

2012-12-22T18:33:01+02:00

18 bölü 4 =4,5

50+ 4,5 = 54,5

1 4 1
2012-12-22T18:33:20+02:00

ÖRNEK – 1: Yaşları toplamı 253 olan bir sınıfın, yaş ortalaması 11’dir. Bu sınıf kaç kişidir?
Çözüm: Öğrenci sayısını bulmak için yaşların toplamı ( terimlerin toplamı) aritmetik ortalamaya bölünür.
253: 11 = 23 öğrencidir.

1 1 1