Cevaplar

2012-12-22T19:17:18+02:00
1. Hali
Base Form
Okunuşu
2. Hali
Past Simple
Okunuşu 3. Hali
Past Participle
Okunuşu
Türkçe
Anlamı
awake eweyk awoke evog awoken evokın uyanmak be bi was/were vaz/vör been
biin olmak beat biıt beat
biıt beaten
bitın vurmak become bikam became bikeym become
bikam olmak begin bigin began bigen begun bigan başlamak bend bend bent bent bent
bent bükmek bet bet bet bet bet bet bahse girmek
bid biid bid biid
bid
biid emretmek bite bayt bit
bit
bitten bitın ısırmak blow bılov blew bıluv blown bılovn esmek break bireyk broke bırog
broken
bırokın kırmak bring bıring brought bıroukt
brought bıroukt Getirmek
build build built
built
built
built inşa etmek
burst borst burst borst burst borst patlamak buy bay bought
bouht
bought bouht satın almak
catch ketç caught
kouht
caught kouht tutmak choose çıuz chose çoz chosen çuızın seçmek come kam came keym
come
kam gelmek
cost kost cost
kost
cost
kost mâl olmak
creep kırip crept
kırept crept
kırept emeklemek
cut kat cut
kat
cut
kat kesmek
dig dig dug
dag
dug
dag kazmak do du did
did
done
dan yapmak draw dırov drew
dıruv drawn dırovn çizmek drive dırayv drove
dırov driven dırayvın araba sürmek
drink dıring drank
direng drunk
dırang içmek eat iit ate eyt eaten
itın yemek yemek
fall fol fell fel fallen follın düşmek feed fiid fed fed fed fed beslemek feel fiıl felt felt felt felt hissetmek fight fayt fought fouht fought fouht kavga etmek
find faynd found faund found faund bulmak fly fılay flew fıliuv flown fılavn uçmak forbid forbıid forbade forbeyt forbidden forbidın yasaklamak forget forget forgot
forgat forgotten
forgatın unutmak forgive forgiv forgave
forgeyv forgiven
forgivın affetmek freeze fıriiz froze
fırooz frozen
frozın dondurmak get get got
gat gotten
gatın elde etmek
give giv gave
geyv given
givın vermek go go went
vent gone
gan gitmek grow gırov grew
gırıuv grown
gırovn büyümek hang heng hung
hang hung
hang asmak have hev had
hed had
hed sahip olmak
hear hiyır heard
hörd heard
hörd duymak hide hayd hid
hid hidden
hidın gizlemek hit hid hit
hid hit
hid vurmak hold hoold held
held held
heeld tutmak hurt hört hurt
hört hurt
hört incinmek keep kiip kept
kept kept
kept saklamak know nov knew
niuv known
novn bilmek lay ley laid
leyid laid
leyid yaymak lie lay lay
ley lain
layin yalan söylemek
leave liıv left
left left
left ayrılmak lend lend lent
lent lent
lent ödünç vermek
let leet let
leet let
leet izin vermek
lose loos lost
lost lost
lost kaybetmek
make meyk made
meyd made
meyd yapmak meet miit met
met met
met buluşmak pay pey paid
peid paid peid ödemek put put put
put put
put koymak read riid read
red read
red okumak
ride rayd rode
rood ridden
ridın binmek ring ring rang
reng rung
rang çalmak
rise rays rose
rooz risen
raysın yükselmek run ran ran
ren run ran koşmak say sey said
sed said
sed söylemek see sii saw
sov seen
siın görmek sell sel sold
sold sold
sold satmak send send sent
sent sent
sent göndermek
shut şat shut
şat shut
şat kapatmak sing sing sang
seng sung
sang şarkı söylemek sit sit sat
set
sat
sat oturmak sleep sılip slept
sılebt slept
sılebt uyumak speak sıpik spoke
sıpog spoken
sıpokın konuşmak spend sıpend spent
sıpent spent
sıpent harcamak stand sıtend stood
stuud stood
stuud ayakta beklemek
swim sıvim swam
sıvem swum
sıvam yüzmek take teyk took
tuuk
taken
teykın almak teach tiiçh taught
taıght taught
taıght öğretmek tell tel told
told told
told söylemek anlatmak
think tink thought
dout
thought
dout düşünmek
throw tırov threw
tıruv
thrown
tırovn atmak
wake weyk woke
vog woken
vokın uyanmak wear viır wore
vor worn
vorn giyinmek understand andırstend understood
andırstud understood
andırstud anlamak win vin won
von
won
von kazanmak write rayt wrote
root written
ritın yazmak
0
2012-12-22T19:23:13+02:00

1. Hali
Base Form
 Okunuşu
2. Hali
Past Simple
 Okunuşu 3. Hali
Past Participle
 Okunuşu
Türkçe
Anlamı
 awake eweyk awoke evog awoken evokın uyanmak be bi was/were vaz/vör been
biin olmak beat biıt beat
biıt beaten
bitın vurmak become bikam became bikeym become
bikam olmak begin bigin began bigen begun bigan başlamak bend bend bent bent bent
bent bükmek bet bet bet bet bet bet bahse girmek
bid biid bid biid
bid
biid emretmek bite bayt bit
bit
bitten bitın ısırmak blow bılov blew bıluv blown bılovn esmek break bireyk broke bırog
broken
bırokın kırmak bring bıring brought bıroukt
brought bıroukt Getirmek
build build built
built
built
built inşa etmek
burst borst burst borst burst borst patlamak buy bay bought
bouht
bought bouht satın almak
catch ketç caught
kouht
caught kouht tutmak choose çıuz chose çoz chosen çuızın seçmek come kam came keym
come
kam gelmek
cost kost cost
kost
cost
kost mâl olmak
creep kırip crept
kırept crept
kırept emeklemek
cut kat cut
kat
cut
kat kesmek
dig dig dug
dag
dug
dag kazmak do du did
did
done
dan yapmak draw dırov drew
dıruv drawn dırovn çizmek drive dırayv drove
dırov driven dırayvın araba sürmek
drink dıring drank
direng drunk
dırang içmek eat iit ate eyt eaten
itın yemek yemek
fall fol fell fel fallen follın düşmek feed fiid fed fed fed fed beslemek feel fiıl felt felt felt felthissetmek fight fayt fought fouht fought fouht kavga etmek
find faynd found faund found faund bulmak fly fılay flew fıliuv flown fılavn uçmak forbidforbıid forbade forbeyt forbidden forbidın yasaklamak forget forget forgot
forgat forgotten
forgatın unutmak forgive forgiv forgave
forgeyv forgiven
forgivın affetmek freeze fıriiz froze
fırooz frozen
frozın dondurmak get get got
gat gotten
gatın elde etmek
give giv gave
geyv given
givın vermek go go went
vent gone
gan gitmek grow gırov grew
gırıuv grown
gırovn büyümek hang heng hung
hang hung
hang asmak have hev had
hed had
hed sahip olmak
hear hiyır heard
hörd heard
hörd duymak hide hayd hid
hid hidden
hidın gizlemek hit hid hit
hid hit
hid vurmak hold hoold held
held held
heeld tutmak hurt hört hurt
hört hurt
hört incinmek keep kiip kept
kept kept
kept saklamak know nov knew
niuv known
novn bilmek lay ley laid
leyid laid
leyid yaymak lie lay lay
ley lain
layin yalan söylemek
leave liıv left
left left
left ayrılmak lend lend lent
lent lent
lent ödünç vermek
let leet let
leet let
leet izin vermek
lose loos lost
lost lost
lost kaybetmek
make meyk made
meyd made
meyd yapmak meet miit met
met met
met buluşmak pay pey paid
peid paid peid ödemek put put put
put put
put koymak read riid read
red read
red okumak
ride rayd rode
rood ridden
ridın binmek ring ring rang
reng rung
rang çalmak
rise rays rose
rooz risen
raysın yükselmek run ran ran
ren run ran koşmak say sey said
sed said
sed söylemek see sii saw
sov seen
siın görmek sell sel sold
sold sold
sold satmak send send sent
sent sent
sent göndermek
shut şat shut
şat shut
şat kapatmak sing sing sang
seng sung
sang şarkı söylemek sit sit sat
set
sat
sat oturmak sleep sılip slept
sılebt slept
sılebt uyumak speak sıpik spoke
sıpog spoken
sıpokın konuşmak spend sıpend spent
sıpent spent
sıpent harcamak stand sıtend stood
stuud stood
stuud ayakta beklemek
swim sıvim swam
sıvem swum
sıvam yüzmek take teyk took
tuuk
taken
teykın almak teach tiiçh taught
taıght taught
taıght öğretmek tell tel told
told told
told söylemek anlatmak
think tink thought
dout
thought
dout düşünmek
throw tırov threw
tıruv
thrown
tırovn atmak
wake weyk woke
vog woken
vokın uyanmak wear viır wore
vor worn
vorn giyinmek understand andırstend understood
andırstud understood
andırstud anlamak win vin won
von
won
von kazanmak write rayt wrote
root written
ritın yazmak

0