Cevaplar

2012-12-22T19:33:15+02:00

Atomlar belirli kurallar çerçevesinde belirli geometrik düzende birleşerek molekülleri oluştururlar. Moleküller için çeşitli açıklamalar yapabilmek için öncelikle molekülün yapısını bilmemiz gerekmektedir.

01. Değerlik Elektron Sayısı (DE)

Atomların en son kabuğundaki toplam elektron sayısıdır. Bu elektronlar çekirdeğe daha uzak olduğu için koparılmaları daha kolaydır ve tepkimelerde değişikliğe uğrayan elektronlardır. N (azot) atomunun değerlik elektronu 5 tir (2s22p3).

Örneğin atom numarası 7 olan N (azot)’ un un elektron dağılımı şu şekilde olur.

7N 1s2 2s22p3 N atomunun değerlik elektronu 5 tir (2s22p3).

Şekilde de görüldüğü gibi p orbitallerinin elektronları tek tek yerleştirilir.

20Ca atomunun ise elektron dağılımı (DE)

1s2 2s22p63s23p64s2 şeklindedir. Ca atomunun değerlik elektronu 2 dir (4s2 ).

6C elektron dağılımı

1s2 2s22p2 C atomunun değerlik elektronu 4’tür (2s22p2 )

Geçiş elementlerinde (n-1) d orbitalindeki elektronlarda değerlik elektronlarına eklenir.

23V 1s2 2s22p63s23p64s23d3

23V’ nin değerlik elektronu 5’tir (4s23d3)

02. Lewis Kuralı

Soygazlar son kabuklarında sekiz elektron bulundururlar. Yani değerlik elektron sayısı sekizdir ve karalı bir yapıları vardır. Atomlarda periyodik tabloda kendine en yakın soygaza benzemek için elektron alışverişinde bulunurlar veya elektronlarını bağ yapacakları diğer atom ile ortaklaşa kullanırlar. Atomların son kabuklarında bulunan elektronlar 4 taneden azsa önce bunlar teker teker yerleştirilir. 4 ten sonraki elektronlar ise eşleşmemiş elektronların yanına eşleştirilir.

7N 1s2 2s22p3

 

1 5 1