Cevaplar

2012-12-22T19:53:36+02:00

Bence huzurlu ve güzel bir aile ile ve karşıadakini sevip ona değer vererek ozaman mutlu oluruz...

1 4 1
2012-12-22T19:54:38+02:00

insanların istediklerini yaparak onu sevindirerek  mutluuk sağlanır apılan işe yüklenilen anlam, işin yapılış biçimini etkileyebiliyor. Kişinin enerjisini ve motivasyonunu yaratabildiği gibi tamamen de yok edebiliyor. Görevlerinin anlamsız ve gereksiz olduğunu düşünen kişilerin işlerine yansıttıkları davranışları çoğunlukla kurumun beklentisinin altında kalabiliyor. Bir düşünün! Size verilen bir görevin nedeni açıklanmadığında, neye hizmet edeceği belirtilmediğinde, bu görev için potansiyelinizin ne kadarını harcarsınız ya da tam tersini düşünelim kurumun nasıl etkileneceği, görevin nedenleri ve önemi belirtildiğinde potansiyelinizin ne kadarını ortaya koyarsınız? Aradaki fark ise işe yüklediğiniz anlamla ilgili.

Enerji ve istek yalnızca işimize bir anlam yüklediğimizde mi ortaya çıkar? Veya bu enerjiye, istek ve süreklilik kazandırılabilir mi? Tabii ki insanların enerjilerini harekete geçiren, motivasyonlarını yaratan birçok neden var. Bu bazen vizyon sahibi olmak, sevdiği işi yapmak, iyi para kazanmak, saygı görmek, rahat bir çalışma ortamında sevdiği arkadaşlarıyla çalışmak olabilir. Ancak Türkiye koşullarında çalışanlar, kurumlarından beklediklerinin birçoğunu elde edemeyebiliyor. Kişiyi görevine veya kurumuna bağlayacak bir neden olmadığında ise bir süre sonra söylene söylene çalışmaya başlayabilir ve işi için harcadığı enerjisi düşebilir. Oysaki yapılan işin niteliğine, niceliğine bakılmaksızın toplumsal, kurumsal veya manevi bir anlam yüklendiğinde, durum tamamen değişebilir. Anlam katmak, yüze, söze, davranışlara yansır ve çoğunlukla hissedilir. Bu nedenle engeller karşısında dimdik durabilmek, aynı enerjiyi her durumda koruyabilmek için işimizin bizim için anlamını ve değerini ortaya koymamız gerekiyor. Bir banka çalışanı örneği üzerinden gidelim:

Toplumsal:Kredi vererek daha fazla iş olanağı yaratıyorum ve istihdamı artırıyorum.

Kurumsal: Ben verdiğim hizmet ile müşteri sadakatini yaratarak kurumumu zirveye taşıyorum.

Manevi: İnsanların zor anlarında ihtiyaçlarını karşılıyor ve yardım ediyorum.

Yaptığı işe yukarıdaki anlamlardan birini yükleyen bir banka çalışanının; ‘Para saymaktan başka bir iş yapmıyorum’ diyen bir ekip arkadaşından daha şevkle çalışacağı yadsınamaz bir gerçektir.

Motivasyon Nasıl Sürekli Kılınabilir?
Eğitimlerde katılımcılara; ‘İşinizden ne beklersiniz?’ sorusunu her sorduğumda, kriterler arasında mutlaka motive edilmek çıkar. Bu genellikle çalışanlar tarafından takdir ile örtüştürülür. Yöneticilere sorduğumda ise kendini motive edebilen çalışanlar istediklerini belirtir ve takdirin her durumda yeterli olmadığını söylerler. Sürekli takdirin duyarsızlık yaratabileceğini, kişilerin işlerine dört elle sarılmalarının yalnızca dış motivasyona bağlı olmaması gerektiğini belirtirler. Öncelikle şunu belirtmek gerekir, takdirin kişi üzerindeki motivasyonu tartışılmazdır. Ancak rekabetçi iş ortamı, çalışanlardan hizmette mükemmellik ve sürekli motivasyon bekler. İşte bu durumda çalışanlara yaptıkları işin anlam ve değerini açıklamak ve işlerine anlam katmalarında destek olmak aranılan yönetici davranışlarından biri olarak karşımıza çıkar. Bazen birey kendi başına yapmış olduğu işin değerini anlamakta zorlanabilir. Anlamasını sağlayarak beklenti ötesinde motivasyon yaratılabilir.

Bir yönetici çalışanlarına; kendisinin kurum açısından önemini, yaptığı işlerin kuruma ve kendisine katkısını, verilen görevin sonunda yaratacağı değeri, toplumsal katkısını açıkça belirtebilir ve anlam duygusunun oluşmasında önemli bir rol oynayabilir.

Unutmayın! Yapılan işe anlam yüklediğinizde enerji ve canlılık kendiliğinden gelir.

1 4 1