Cevaplar

2012-12-22T20:05:52+02:00

The Ottoman Empire joined with Germany in the First World War. Collisions of heavy and exhausting battles heroically during the war, in spite of the Ottomans came, the enemy forces did not put stop to occupy all the dormitories. At this time the Armistice was signed, and the Sevres Treaty, the Ottoman Empire and the Turkish homeland to disappear completely prepared to tear down.

The collection of the House of Deputies decided to Ottoman Sultan Mehmed Vahidüddin. Gathered outside the parliament took a decision to the opinions of enemy states adopted the Misak-ı Milli'yi. On top of that the British occupation of Constantinople and Ottoman Parliament was officially dissolved the Assembly.

Samsun on May 19, 1919 Taking in the burning fire of the National Struggle, Mustafa Kemal Pasha and his friends organized a resistance movement in Anatolia. Congresses, held Kuva-yi Nationalist resistance. Finally the Turkish Grand National Assembly in Ankara on 23 April 1920 it was decided to open.

The Turkish nation, emerged victorious in the War of Independence entered in defiance of life and property, the territory of the enemy were taken home. Commander in Chief Mustafa Kemal Pasha, the administration won a great victory. Removal of his reign the new parliament and the expulsion of the Ottoman dynasty was agreed.

Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşına Almanya'nın yanında katılmıştı. Ağır ve yorucu savaşlardan çıkmış Osmanlılar savaş sırasında kahramanca çarpışmalarına rağmen, düşman kuvvetlerinin tüm yurdu işgal etmelerine engel olamamışlardı. Bu sıralarda imzalanan Mondros ve Sevr Antlaşmaları, Osmanlı İmparatorluğu'nun tamamen yok etmeye ve Türk yurdunu parçalamaya yönelik hazırlanmıştı.

Sultan Mehmed Vahidüddin Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasına karar verdi. Toplanan meclis düşman devletlerin görüşleri dışında bir karar alarak Misak-ı Milli'yi kabul etti. Bunun üzerine İngilizler İstanbul'u resmen işgal edip Osmanlı Mebusan Meclisini dağıttılar.

19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıkarak Milli Mücadele ateşini yakan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Anadolu'daki direniş hareketini örgütlediler. Kongreler, Kuva-yı Milliye direnişleri gerçekleştirildi. Nihayet 23 Nisan 1920'de TBMM'nin Ankara'da açılmasına karar verildi. 

Türk milleti, canını ve malını hiçe sayarak girdiği Kurtuluş Savaşından muzaffer çıkmış, düşmanlar vatan topraklarından atılmıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa idaresinde büyük bir zafer kazanılmıştı. Yeni meclis saltanatın kaldırılması ve Osmanlı hanedanının sınırdışı edilmesini kararlaştırdı. 
0
2012-12-22T20:05:57+02:00

Turkish War of Independence, the War of Independence, the Turkish War of Independence, or the so-called War of Independence, I. As a result of the invasion of the Ottoman Empire after losing World War II, the Allies Devletleri'nce Misak-ı Milli undertaken to protect the integrity of the country within the borders of a multi-front political and military struggle. Took place between the years of 1919-1922 and the actual Mudanya Armistice was signed on 11 October 1922, officially ended with the Treaty of Lausanne, signed on 24 July 1923.
The War of Independence, can be divided into four distinct periods:
I. After World War II period: the entry into force of the Armistice Armistice October 30, 1918, Mustafa Kemal Pasha, 9 The army was on his way to Anatolia as inspector is May 19th 1919
Organising period: the launch of Samsun, Mustafa Kemal, opened April 23, 1920 is the Grand National Assembly in Ankara.
Providing the period of dominance: 23 April 1920, London began in March 1922, is the second phase of the Peace Conference. [21]
Peace in period: March 1922, the Republic was proclaimed 1923 is October 29.

0