kurtuluş savaşında yunanlılarla yapılan savaşları SIRASIYLA yazın soru 1 milli cemiyetler hangi kongrede tek çatı altında toplanmışlar soru2 milli mücadelede yapılan son savaş soru 3 kurtuluş savaşından sonra işgalci devletlerle yapılan ateşkes antlaşmasıdır soru 4 CEVAPLAYINIZ 40 PUANDIR AYRICA SORU 1 2 DİYE CEVAPLAYINIIZ ÖYLE CEVAPLAMAYAN ŞİKAYET EDİLİR

1

Cevaplar

2012-12-23T09:46:06+02:00
I. Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girdiği 30 Ekim 1918'den, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardır Örgütlenme dönemi: Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'ye kadardır. Hakimiyetin sağlanması dönemi: 23 Nisan 1920'den, Londra Barış Konferansı'nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922'ye kadardır.[21] Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922'den, Cumhuriyetin ilan edildiği29 Ekim 1923'e kadardır. Konu başlıkları   [gizle]  1 I. Dünya Savaşı sonrası, Ekim 1918 - Mayıs 1919 1.1 İstanbul işgali, Kasım 1918 1.2 Kuva-yi Milliye 1.3 İzmir işgali, Mayıs 1919 2 Örgütlenme Dönemi, Mayıs 1919 - Mart 1920 2.1 Osmanlı Meclisinin açılması ve Misak-ı Milli, Kasım 1919 - Ocak 1920 2.2 Osmanlı Meclisinin kapatılması, Mart 1920 3 Hakimiyetin sağlanması, Mart 1920 - Mart 1922 3.1 Büyük Millet Meclisi açılması, 23 Nisan 1920 3.2 İç Cephe 3.3 Doğu Cephesi 3.4 Güney Cephesi 3.5 Batı Cephesi 3.6 Londra Barış Konferansı, Şubat 1921 ve Mart 1922 4 Barışın sağlanması, Mart 1922 - Kasım 1923 4.1 Mudanya Mütarekesi, Eylül 1922 4.2 Saltanatın kaldırılması, 1 Kasım 1922 4.3 Lozan Barış Konferansı, Kasım 1922 4.4 Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 4.5 Cumhuriyetin İlanı, 29 Ekim 1923 5 Ek konular 6 İlgili marşlar 7 Notlar 8 Ayrıca bakınız 9 Kaynakça I. Dünya Savaşı sonrası, Ekim 1918 - Mayıs 1919[değiştir] Ayrıca bakınız: Osmanlı Cephesi (I. Dünya Savaşı)

I. Dünya Savaşı'na Almanya ile birlikte giren Osmanlı Devleti, Çanakkale Savaşı'ndaki başarılı savunmaya, Irak'ta Kutü’l-Ammare'de İngiliz ordusunu kuşatıp esir almasına ve savaşın son aylarında Kafkasya Cephesi'ndeki başarılara rağmen savaşın son günlerinde Filistin cephesinde Edmund Allenby komutasındaki İngiliz ordularına karşı Nablus Hezimetine uğramıştı.Yıldırım Orduları Grubunun 18 Eylül 1918'deki bu bozgundan sonra Liman von Sanders komutanlıktan istifa etmiş ve yerine Padişah tarafından kendisine Yaver-i Fahri Hazret-i Şehriyari ünvanı da verilen Mustafa Kemal Paşa atanmıştı. Mamafih 1 Ekim 1918'de Şam, 16 Ekim 1918'de Hama veHumus, 25 Ekim 1918'de de Halep kaybedildi.

Suriye cephesinin çöküşü üzerine İttihat ve Terakki hükümeti 8 Ekim 1918'de istifa etti. Hükümet ileri gelenlerinden Talat, Enver ve Cemâl Paşalaryurt dışına kaçtılar. Genel af ilan edilerek, sürgün ve hapisteki muhaliflerin İstanbul'a dönüşüne izin verildi. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı hükümeti yenilgiyi kabul etti.

Mondros Mütarekesi gereğince İtilaf devletleri'ne güvenlikleri gereği istedikleri yerleri işgal etme yetkisi tanınıyordu. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandığında Musul ve çevresi henüz Ali İhsan Sabis Paşa komutasındaki Türk birliklerinin idaresindeydi. Ateşkesten sonra İngilizler, Musul ve Zaho'daki sivil Hıristiyanların topluca öldürüldüğünü iddia ederek Türk birliklerinin Musul'u terk etmesini istediler. Ali İhsan Sabis Paşa, bu isteği reddetti ancak Suriye cephesinde Mustafa Kemal Paşakomutasındaki Yıldırım Orduları grubunun Şam'dan sonra Halep'te deİngilizlere yenilip[kaynak belirtilmeli] Adana'ya kadar çekilmesi neticesinde demiryolu ikmal hatlarının kesilmesi üzerine ve İstanbul hükümetinin de bu yolda emir vermesinden sonra Musul'u bırakıp Nusaybin'e kadar çekildi. İngiliz askerleri hiçbir direnişle karşılaşmadan Musul'a girdiler. İstanbul'dan benzer bir emir Mustafa Kemal Paşa'ya da Çukurova bölgesini terketmesi için gelmişse de Mustafa Kemal Paşa Adana'yı boşaltmamış ve Harbiye Nezaretiyle yaptığı telgraflaşmalarda emrin kanunsuz olduğunu söyleyerek emre direnmişti. Harbiye nezareti, kendisini görevden alıp karargaha çağırdığında ordunun bir kısım silahlarını halka dağıtarak düşman eline geçmesine mani olmuştu. Bazı silahlar ise, Anadolu'da bir düşman direnişinde kullanılmak üzere Teşkilat-ı Mahsusa elemanları tarafından daha güvenli olan doğu cephesine taşınmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a dönmesinden sonra Ali Fuat Paşa, emrindeki 20. kolorduyu teçhizatıyla birlikte önce Konya'ya sonra da Ankara'ya getirerek İstiklal Savaşıhazırlıklarına başladı. Bu sırada Kâzım Karabekir Paşa da emrindeki 15. kolordu'yu terhis etmemiş ve Erzurum'da savaşa hazır tutmaktaydı.

1 5 1