Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-02T19:17:20+03:00

İbn Sina tam adı EBU ALİ EL-HÜSEYİN BİN ABDULLAH BİN SİNA Latince AVICENNA (d.980 
Latin Dili ve Edebiyatı ile Yunan Dili ve Edebiyatı iç içe iki ana bilim dalıdır ve Klasik filoloji olarak bilinmektedir. Latince'nin günümüzdeki önemi bilim dalı olmasıdır; bu nedenle batı dillerinin ve yazınlarının yanı sıra Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi felsefe tarihi epigrafi tiyatro tarihi Roma Hukuku gibi bir çok alanda ayrıca Osmanlı arşivlerinde bulunan Latince yazılmış belgeler üzerinde bilimsel araştırma yapmak için gereklidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Buhara - ö. 1037 
Buhara Özbekistan Cumhûriyeti sınırları içinde bulunan târihî bir şehir. Zerefşan Irmağının aşağı havzasındaki büyük vahâda yer alan Buhâra şehrinin denizden yüksekliği 220 metredir. Kara ikliminin tesirinde olup kışlar soğuk yazlar ise çok sıcak geçer.

Buhâra idâresinin merkezi olan şehrin bulunduğu yerde eski devirlerden beri şehirler kurulmuştur. Eskiden beri idârî bir bölge olan Buhâra’nın merkezi Nûmicker (Bûmickes) idi. Sanskritçede manastır m

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Hamedan 

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.İran) en büyük İslam bilginlerinden olan 

İran İslam Cumhuriyeti Asya’nın batısında yer alan bir devlet. Kuzeyinde Ermenistan AzerbaycanTürkmenistan ve Hazar Denizi doğusunda Afganistan ve Pakistan batısında Türkiye ve Irak güneyinde Basra ve Umman körfezleri bulunur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.filozof ve hekim. 
En genel anlamda düşünce ve teorileriyle başta kendisi olmak üzere halkının ve insanlığın ufkunu genişletmiş bir şeylerin yepyeni perspektiften görülmesini sağlamış kişi. Biraz daha özel bir anlam içinde hayata iyi yönleriyle bakan hoşgörülü güçlükleri tevekkülle karşılayan kalender kimse.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.İslam düşüncesinde 
İslam Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir. Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslam sözcüğünün Türkçe anlamı "Allah'a ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan" demektir. Bu kelime aynı zamanda Hz. Muhammed aracılığıyla ilkeleri bildirilen ve Müslüman adı verilen (Arapça İslamlığı kabul eden anlamına müslim'den) 600 milyon insanı bünyesinde toplamış büyük bir dinin de adıdır. 
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Farabi'yle başlayan 
Farabi 870-950 yılları arasında yaşamış olan İslam düşünürü. Sistemi Aristoteles mantığına dayanan akılcı bir metafizikten oluşan Aristoteles'in sistemini Plotinos'un görüşleri yardımıyla İslam inancı ile uzlaştırmaya çalisan Farabi Tanrı'nın varoluşunu kanıtlarken Aristoteles'in akılyürütme çizgisini takip etmiştir. Ona göre bu dünyadaki nesneler hareket etmekte değişmektedirler. Dünyadaki nesneler hareketlerini bir ilk Hareket Ettiriciden almak durumundadırlar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Aristotelesçi (Meşsaî) felsefe geleneğinin en yetkin temsilcisidir. En ünlü iki yapıtı kapsamlı bir 
Aristoteles MÖ 384 - MÖ 7 Mart 322 tarihleri arasında yaşamış Yunanlı filozof ve bilim adamı. Platon ile birlikte Batı düşüncesini en çok etkileyen en önemli iki kişiden biri olarak düşünülür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.felsefe ve bilim 
Felsefe varlık anlam ve öz sorunlarının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir biçimde ortaya konmasına yönelik düşünsel etkinlik. Yokluğa karşıt olarak var olan şey. Oluşa karşıt bir şey olarak değişmeden aynı kalan gerçeklik. Boşluğa karşıt bir şey olarak mekanda bir yer işgal eden kalıcı gerçeklik.0
2012-10-02T19:32:35+03:00

abcçdefgğhıefdnbjfsvjdkla

0