Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-02T19:13:52+03:00
Öğretmenin Görevleri - Öğretmenin Görevleri Nelerdir?


Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliklerine göre genel olarak öğretmenlerin görevleri şunlardır.

Kendilerine verilen ve yetkili sayıldıkları dersleri okutmak, Okuttukları derslerle ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, Serbest çalışma saatlerinde öğrencileri gözetlemek, Ders dışında okulun eğitim, öğretim ve yönetim işlerine katılmak, Kanun, yönetmelik ve emirlerle tespit edilen ödevleri yapmak, Öğrencilerin sorunlarıya ilgilenmek.

Ayrıca öğretmenlerin öğrencilerini yetiştirme konusunda her fırsattan yararlanmaları, hizmet ruhu beslemeleri, ödevden kaçınmamaları, öğrencilerine iyi bir yardımcı ve kılavuz olmaları, eğitimişlerinde bütün tutum ve davranışlarıyla örnek olmaları istenir.

1 5 1
2012-10-02T19:16:23+03:00

öğretmenin görevi birşeyler öğretmesi ve onun geleceği için iyi şeyler yapması öğretmenin görevidir.

 

0