Cevaplar

2012-12-22T23:24:59+02:00

Yeni İsmi-----------Eski İsmi

Bölen-----------Maksumunaleyh
Bölme-----------Taksim
Bölüm-----------Haric-i Kısmet
Bölünebilme-----------Kabiliyet-i Taksim
Çarpı-----------Zarb
Çarpan-----------Mazrup
Çarpanlara Ayırma-----------Mazrubata Tefrik
Çember-----------Muhit-i Daire
Çıkarma-----------Tarh
Dikey-----------Amudi
Limit-----------Gaye
Ondalık-----------Aşar'i
Parabol-----------Kat'ı Mükafti
Piramit-----------Ehram
Prizma-----------Menşur
Sadeleştirme-----------İhtisar
Pay-----------Suret
Payda-----------Mahrec
Teğet-----------Hatt-ı Mümas

1 5 1
2012-12-23T00:07:15+02:00

Yeni İsmi-----------Eski İsmi

Bölen-----------Maksumunaleyh
Bölme-----------Taksim
Bölüm-----------Haric-i Kısmet
Bölünebilme-----------Kabiliyet-i Taksim
Çarpı-----------Zarb
Çarpan-----------Mazrup
Çarpanlara Ayırma-----------Mazrubata Tefrik
Çember-----------Muhit-i Daire
Çıkarma-----------Tarh
Dikey-----------Amudi
Limit-----------Gaye
Ondalık-----------Aşar'i
Parabol-----------Kat'ı Mükafti
Piramit-----------Ehram
Prizma-----------Menşur
Sadeleştirme-----------İhtisar
Pay-----------Suret
Payda-----------Mahrec
Teğet-----------Hatt-ı Mümas

0