Cevaplar

2012-12-23T00:10:40+02:00

http://www.maxihayat.net/maxiforum/soru-cevap/193756-1-dunya-savasindan-cumhuriyetin-ilanina-kadar-olan-olaylar.html

 

Umarım yardımcı olmusumdur arkadasım

2 3 2
2012-12-23T00:19:35+02:00

Atatürk inkılaplarının tümü bir bütün oluşturur. Birbirini tamamlarlar. 
Türk inkılabının amacı, Türk halkını çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmaktır. 
Saltanat' ın kaldırılması (1 Kasım 1922) : 
Nedenleri :

Milli mücadele sırasında İtilafçılarla beraber hareket etmişti, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” hükmü padişahlıkla çelişiyordu. Lozan barışı sırasında İtilafçılar sultanı da görüşmelere davet ederek Türk heyetinde ikilik yaratmak istiyordu. Bunun önüne geçilmesi gerekiyordu.

* Bu nedenle saltanat 1 Kasım 1922’te kaldırıldı. 
M. Kemal, Erzurum kongresinden itibaren cumhuriyete doğru gidişi ortaya koymuştu. Ancak ülke şartlarının buna elverişli olmaması nedeni ile bu amacını açıkça söylemiyordu. Kurtuluş Savaşı kazanılıp şartlar olanak verince 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet TBMM’nin kabul ettiği bir tasarı ile ilan edilmiştir. 

Halifeliğin Kaldırılması ( 3 Mart 1924 ) : 
1-Halife peygamber ve Emeviler döneminde hem devlet lideri hem de ordu komutanı idi. Osmanlılara geçince daha çok İslam dünyasını birleştirici bir güç olarak kullanıldı. Ancak bu pek başarılı olmamış ve önemini kaybetmişti. 
2-Halife Türkiye’de de devlet işlerine karışmaya başlamış ve cumhuriyete karşı olanlarla iş birliği yapmaya başlamıştı. Bu nedenlerle 3 Mart 1924 yılında halifelik kaldırıldı. 

Devlet hizmetlerinin halka daha iyi ulaştırılabilmesi için Türkiye’nin idari teşkilatı yeniden düzenlendi. Merkezi idareye bağlı olarak Türkiye, iller, ilçeler, bucaklar ve köylere ayrıldı. İle vali, ilçelere kaymakam, devletin temsilcisi olarak yönetici atanır. 

Türkiye’nin başkenti, Ankara olarak belirlendi.

Milli mücadelenin bütün çalışmaları burada yapılmıştı, TBMM, burada açılmış ve çalışmıştı, Ulaşım, haberleşme ve bütün diğer imkanlar açısından Türkiye’nin tüm bölgeleriyle bağlantılıydı. Ülkeyi buradan kontrol etmek daha olanaklı idi.
0