1.GAZELİN ÖZELLİKLERİ 5 MADDE (VEYA İLAHİ,NEFES) 2.KUTADGU BİLİG ÖZELLİKLERİ 5 MADDE (VEYA DİVANI LÜGATİT TÜRK,DİVANI HİKMEK,ATABETÜL HAKAYIK) 3.YUNUS EMRE'NİN ŞİİRLERİNDE KULLANDIĞI AŞK TEMASINI AÇIKLAYINIZ 4.DESTAN DÖNEMİ VE İSLAMİ DÖNEM ESERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ AÇIKLAYINIZ 5.OĞUZKAĞAN VE BATTALNAME ARASINDAKİ 2 FARKI YAZINIZ(VEYA BENZERLİK)

1

Cevaplar

2012-12-23T00:34:05+02:00

1 - Gazel divan edebiyatının en yaygın kullanılan nazım biçimidir.
2 - Önceleri arap edebiyatında kasidenin tegaüzzül adı verilen bir bölümü iken sonra ayrı bir biçim halinde gelişmiştir. 
3 - Gazelin beyit sayısı 5-15 arasında değişir. Daha fazla beyitten olaşan gazellere müyezzel ya da mutavvel gazel denilir. 
4 - Gazelin ilk beyti "matla", son beyti ise "makta" adını alır. 
5 - Matla beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır (musarra). Sonraki beyitlerin ilk dizeleri serbest ikinci dizeleri ilk beyitle uyaklı olur.

 

 

1) İslamiyet sonrası türk edebiyatının ilk edebî eseridir. 
2) İlk siyasetname.
3) 11. yüzyılda yazılmıştır.
4) Yusuf Has Hacib yazmıştır.

5) Mesnevi tarzında yazılmıştır.

alıntıdır

 

3.ilahi aşkkı anlatmaktadır allaha duyduğu aşktan bahsetmektedir

0