Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-02T19:21:42+03:00

felsefe nedir?

felsefenin psikolojiyle ilgisi?

felsefenın tarihsel süreci?

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-02T19:21:54+03:00

1.  Aşağıdakilerden hangisi dini bilginin özelliklerinden değildir?

A) İnanca dayanır. B) Nesneldir. C) Dogmatiktir. D) Sistematiktir.     2.  Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerindendir? A) Jeoloji          B) Antropoloji      C) Psikoloji          D) Sosyoloji     3. Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile bilimin ortak özelliklerinden değildir? A) Akıl ve mantık ilkelerine dayalı olma B) Evreni ve insanı açıklamaya çalışma C) Deney yöntemini kullanma D) Sistemli ve tutarlı olma  
0