Cevaplar

2012-12-23T11:55:17+02:00

Mantık doğru düşünmenin bilimidir. Doğru düşünmenin kurallarını koyan normatif bir bilimdir. 
Mantık, düşüncenin doğru ve yanlış olduğunu ortaya koymakta yardımcı bir bilimdir. İnsanın doğru düşünmesini düzenlemeye çalışır. Bunun için birçok prensipler ve çeşitli araştırma usulleri tesbit edip kanun şekline koyar. Böylece, insanın doğruyu bulmasına ve yanlışı reddetmesine yardımcı olur. 
Mantık, 
Arapça “nutuk” kelimesinden türemiştir. Nutuk, sözlükte hikmet ve akıl anlamlarına gelir. Ayrıca söz demektir. Hami-Sami Dil Ailesi'nin Sami koluna mensup bir lisan. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da halkın çoğunluğunca, Türkiye ve İran'da ise Arap azınlıklarca kullanılmaktadır.
Latince “logos” kelimesinden türeyen logique veya logic aynı anlamdadır. Aristo bu bilime, “gerçeği bulmaya yarayan araç” anlamına gelen (organon) adını vermiştir. 
- Doğru düşünme kendini akıl yürütmede gösterir. 
- Akıl yürütme, verilen yargılardan (öncüller) sonuç olarak yeni bir yargı çıkarma işlemidir. 
- Gerçeğe uygun olan yargı (önerme) doğru, uygun olmayanı da yanlıştır. 
- Doğru ile yanlışa “doğruluk değeri “ denir. 
- Kesin sonuç veren akıl yürütmeye (çıkarım) DEDÜKSİYON (Tümdengelim) denir. 
- Dedüksiyonun doğruluğuna “Mantık doğrusu “ denir. 
- Mantık biliminin asıl konusu mantık doğrusunun taşıyıcısı olan dedüksiyondur. 
- Ancak, kesin sonuç vermeyen tümevarım ile analoji biçimindeki çıkarımlar da mantığın konusu olmuştur.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-23T11:55:26+02:00

p q nin durumlarıdır .......

0