Cevaplar

2012-12-23T12:00:43+02:00

Doğu Anadolu Müdafaa – i Hukuk Cemiyeti :• Doğu Anadolu’da bir Ermeni ve Kürt devletinin kurulmasını engellemek amacıyla kurulmuştur.
• Erzurum Kongresi’nin toplanmasını sağlamıştır.
Milli Cemiyetlerin Genel Özellikleri
1-Türk halkının Mondros Mütarekesine ilk tepkisi­dir.2-Basın yayın faaliyetlerinin elverişli olmasından, elçiliklerin varlığından ve merkez durumunda ol­masından dolayı İstanbul’u merkez edindiler3-Milli mücadeleye örgütsel zemin hazırladılar4-Halk arasında milli bilinci uyandırdılar5-İşgalleri ve azınlıkların bölücü faaliyetlerini ön­lemeye çalıştılar6-Bölgesel niteliklidirler

0
2012-12-23T12:00:47+02:00

1- Karakol Cemiyeti : İstanbul, Kasım 1919 Milli Mücadele'nin başlangıcında Anadolu'ya yardımcı olmuş, sonraları tehlikeli ilişkileri nedeniyle kapatılmış, yerine Müdafaa-i Milliye Teşkilatı ve MM grubu kurulmuştur. 
2- MM Grupları : 
a) Müsellah MM grubu 
b) MM grubu (Müdafaa-i Milliye) 
3- İstanbul Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti : İstanbul, 1919
a) Milli Kongre : İstanbul, 1918 Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti'nin oluşturduğu bir kuruluştur. Milli Kongre Fırkasının başkanı Esat Paşa, 1919 seçimleri dolayısıyla Ankara ile uyuşmazlığa düşmüş, İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın kapatılması sonucu, Fırkanın faaliyeti sona ermiştir. 
b) Milli Ahrar Fırkası : İstanbul, 4 Mayıs 1919. Anadolu'daki hareketi desteklemiştir. 
c) Milli Türk Fırkası : İstanbul, 23 Kasım 1918. Anadolu'daki harekete bağlı kalmıştır. 
d) Anadolulular Cemiyeti : İstanbul, Ağustos 1921


0