Cevaplar

2012-12-23T12:05:49+02:00

Hac, zaman olarak hicrî takvime göre “hac ayları” denilen
Şevval ve Zilkâde ayları ile Zilhicce ayının ilk on
gününde yapılan bir ibadettir. Kelime anlamı itibariyle
ziyaret etmek anlamına gelen “umre” ise, belirli bir
zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf
etmek, Safâ ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş
olup ihramdan çıkmak demektir.
Hacca Şevval ve Zilkâde aylarından itibaren başlanabilirse de,
ulaşım imkânlarının kolaylaştığı günümüzde genellikle Zilhicce
ayının ilk on gününde hac görevi yerine getirilmektedir.
Hac, İfrad, Temettu ve Kıran haccı olmak üzere üç şekilde
yapılmaktadır.
“İfrad haccı” umresiz yapılan hacdır. Hac ayları içinde, hacdan
önce umre yapmaksızın hac niyetiyle ihrama girilir ve yalnızca
hac yapılırsa, İfrad haccı yapılmış olur. “Temettu haccı” hac
ayları içinde önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden
hac için ihrama girerek yapılan hacdır. “Kıran haccı” ise, hac
ayları içinde umre ve hacca birlikte niyet edilerek ikisini aynı
ihramla yapmaktır.
Ülkemiz hacılarının çoğu Temettu haccını tercih ettikleri için
bu kitapta haccın anlatımında Temettu haccı esas alınacak,
sonra da Kıran haccı ve İfrad haccının farklarına kısaca işaret
edilecektir.

3 2 3