Cevaplar

2012-12-23T12:05:53+02:00

HAVE/HAS GOT

have/has got Türkçe'de sahip olmak anlamındadır. Sahip olduğunuz bir şeyi ifade etmek için kullanılır. Aşağıda şahıslara göre nasıl kullanıldığını inceleyin.

POSITIVE (OLUMLU)

I have got a car.
You have got a car.
He has got a car.
She has got a car.
It has got a car.
We have got a car.
They have got a car.

NEGATIVE (OLUMSUZ)

I haven't got a car.
You haven't got a car.
He hasn't got a car.
She hasn't got a car.
It hasn't got a car.
We haven't got a car.
They haven't got a car.

QUESTION (SORU)

Have I got a car?
Have you got a car?
Has he got a car?
Has she got a car?
Has it got a car?
Have we got a car?
Have they got a car?

● DİKKAT!

- I have got a car. (Bir arabam var.)

Türkçe'ye çevirirken genelde "Bir arabaya sahibim" şeklinde çevirmeyiz. İki dil arasındaki bu farklılık bazen İngilizceyi yeni öğrenenler için sorun teşkil edebilir.

Şöyle ki;

"Benim iki kızkardeşim var" cümlesini İngilizce'ye çevirmek isteyen bir kişi, "var" kelimesine aldanarak "there is/are" kalıbını kullanabilir ve tabi ki yanlış olur. O yüzden cümlenin sahiplik anlamı içerip içermediğine bakılmalıdır.

- She has got two sisters. (Onun iki kızkardeşi var veya o iki kızkardeşe sahiptir)
- We have got many pens. (Bizim çok kalemimiz var veya biz çok kaleme sahibiz)

Have/has got veya sadece have/has

Değişik metinlerde farklı kullanımlara rastlayabiliriz. Özellikle İngiltere'de kullanılan İngilizce'de "have/has got" daha sık kullanılır.

- I have got a sister.
- I have a sister.

Bu iki cümle arasında anlam olarak fark yoktur. Ancak olumsuz ve sorularda durum aynı değildir.

(+) I have got a book.
(-) I haven't got a book.
(?) Have I got a book?

(+) I have a book.
(-) I don't have a book.
(?) Do I have a book?

YANLIŞ KULLANIMLAR

İki farklı kullanım birbiriyle karıştırılırsa gramatik açıdan hatalı olur.

Examples:

A: Have you got a pencil?
B: No, I haven't. (doğru)
   No, I don't. (yanlış)

A: Do you have any money?
B: No, I don't. (doğru)
   No, I haven't. (yanlış) 

 

http://www.ingilizcecin.net/have-got-has-got-sahip-olmak-olumluolumsuzsoru-bicimleri-t3599.0.html

11 4 11
2012-12-23T12:06:11+02:00
 Olumlu Cümle 
Yapısı

• I have got a bread.
• She has got three tomato.
• Hakkı has got a computer.

• Ben bir ekmeğe sahibim.
• O üç tane domatese sahip.
• Hakkı bir bilgisayara sahip

  • Olumsuz Cümle Yapısı

•They have not got a home.
• They haven’t got a home.
• Koray has not got a newpaper.
• She hasn’t got a mobile phone.

• Onlar bir eve sahip değiller.
• Onlar bir eve sahip değiller.
• Koray bir gazeteye sahip değil.
•O bir cep telefonuna sahip değil.

• Olumlu soru Cümlesi

• Have you got a flag?
• Have they got an oil station?
• Has she got necklace?

• Bir bayrağa sahip misin?
• Bir benzin istasyonuna sahipler mi?
• Gerdanlığa sahip mi?

• Olumsuz soru Cümlesi• Haven’t you got a baby?
• Hasn’t she got a driver?
• Hasn’t Erdinç got an apple?


• Bir bebeğe sahip değiller mi?
• Bir şoföre sahip değil mi?
• Erdinç bir elmaya sahip değil mi? 

 

Hepsinin sonunu değiştirerek 50 ye yakın cümle yapabilirsiniz .

12 4 12