sait faik abasıyanık ın mahalle kahvesi adlı eserinin konusu teması yeri zamanı kişileri (istersen yazar sait faik olma üzere hikayeyi değiştirebilir başka bir hikayenin konusunu temasını kişi yer ve zamanın bulabilir ipnelik yapana güzel küfürlerim var ...)

1

Cevaplar

2012-12-23T12:29:43+02:00

Mahalle Kahvesi, 1950′de yayımlanan 5. öykü kitabıdır. Eser 23 öyküden oluşur. Öykülerin çoğunluğunu Burgaz Adası’ndaki yaşantıları, izlenimleri, anıları, özlemleri oluşturur. Yazarın son yıllarında yakalandığı siroz hastalığı nedeniyle yürüttüğü perhiz süresince doğa ve toplum üzerinde yaptığı gözlemler, kendisine zengin yazı olanakları sağladı. Nitekim bu eserde, bazı ölüm izlenimleriyle yaşamla hesaplaşma gibi temaları öne aldığı görülür. Sait Faik’in en önemli öykülerinin yer aldığı bu kitaptaki öteki öykülerden bazıları şunlardır: Dört Zait, Hallaç, Baba-Oğul, Karanfiller ve Domates Suyu, Süt, Kestaneci Dostum, Ermeni Balıkçı ile Topal Martı, Sinagrit Baba

2 4 2