Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-23T12:39:46+02:00

Bu özellik ve öğelere dayalı olarak şunu belirtebiliriz. Matematik yeni bilgilerin elde edilmesielde edilen bilgilerin açıklanması denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. 
Bir Düşünce biçimi ve evrensel bir dil olan matematik günümüzün gelişen dünyasında bireytoplum bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır. Günlük yaşamda iş ve meslekte gerekli olan çözümleyebilme usavurabilmeiletişim kurabilme genelleştirme yapabilme yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışları geliştiren bir alan olarak matematiğin öğrenilmesi kaçınılmazdır.Günümüz toplumunun sorunların üstesinden gelebilecek problem çözebilecek bireylere gereksinmesi vardır. Matematik öğretiminin her aşamasında matematik öğretiminin amaçları ve öğretimde kullanılacak genel ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. matematik her biri üzerine kurularak gelişen bir alan olduğundan ön öğrenmelerin önemi büyüktür. Bu durum her zaman hatırlanmalı ve her aşamada ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca matematik öğretiminde duyuşsal özellikler dikkate alınmalı ve öğrencilerin matematiğe ve matematik dersine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır. Planlı öğretimin tüm ilkelerine matematik öğretiminde de uyulmalıdır. 

0