1)içerisinde yeraltı suları bulunan tabakaya ..... denir.
2)aşağıdaki topraklardan hangisinde horizyon yoktur
a) Podzol b) Laterit c) Tundra d) Çöl Toprakları e) Terra-rossa
3)İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakada biriken suların sondaj yapılarak yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşan kaynaklara ne ad verilir?
a) Gayzer b) Karstik kaynak c) Yamaç kaynağı d) Artezyen e) Fay kaynağı
5- Deprem kuşaklarını yazınız.

2

Cevaplar

2012-12-23T13:07:33+02:00

akifer birinci sorunun cevabı 3 artezyen kaynakları 

2 1 2
2012-12-23T13:08:25+02:00

2) b

5)Depremlerin oluştuğu belli bir düzlemde yer alan ve fay hattının yani, depremde oluşmuş yarıkların geçtiği bölgelere deprem kuşağı denir. 
Deprem herhangi yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bu kesimler hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur:


2 2 2