Cevaplar

2012-10-02T19:27:07+03:00

Hidrosfer:
Gezegenimizde bulunan tüm okyanus, deniz, göl ve su kaynaklarının bütününe Su Küre veya Hidrosfer denir. Hidrosfer yeryüzünün %71' ini kaplar. Hidrosferin %96'sını sular %3'ünü buzullar ve %1'ini de yer altı suları kapsar. Güneş ısısının yardımıyla hidrosfer ve atmosfer arasında sürekli bir su alışverişi vardır. Atmosferik şartlar, suyun kimyasal bileşimi, Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığı ve diğer tüm uygun şartlar suyun üç değişik halde yani; katı, sıvı ve gaz halinde bulunmasını sağlar. Birçok bilimadamı, ilk canlıların okyanuslarda ortaya çıktığı inancındadır. Tuzlu su hala milyonlarca değişik hayvan ve bitki için önemli bir doğal yaşama alanıdır. Dünya'nın günlük hava sistemlerini ve uzun dönemde iklimini düzenlemede yardımcı olur. Okyanuslardan havaya su buharı yükselir. Bu daha sonra kar, yağmur ve dolu olarak geri döner. Ayrıca, besin ve enerji kaynağı olarak gereksinim duyduğumuz gibi onları ulaşım, boş zamanımızı değerlendirme ve atıklarımızdan kurtulma gibi pek çok amaçla kullanırız.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-02T19:27:21+03:00

- Hidroelektrik üretimi (Fırat, Dicle, Kızılırmak v.s) :
Yurdumuzdaki akarsuların belirli yerlerine barajlar kurularak bu barajlardan elektrik üretimi yapılmaktadır. Böylece yurt ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır.
- İçme ve kullanma suyu :
Özellikle büyük şehirlerimizin içmesuyu ihtiyacı barajlarımızdan sağlanmaktadır.
- Tarım alanlarını sulama (Fırat, Dicle, Seyhan v.s) :
Tarım alanlarımız sulanarak bol ürün alınması sağlanmaktadır. Sulaması yapılmayan arazilerdeki verim önemli ölçüde azalmaktadır.
- Tatlı su ürünleri elde etme (Balıkçılık...) :
Akarsu ve baraj göllerimizden balıkçılık ve diğer su ürünleri elde edilmektedir.
- Su sporları (Rafting) (Çoruh, Fırat v.s) :
Akarsular su sporları yapılması son yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir. Bu da turizmin canlanmasını sağlamıştır.

1 5 1