Cevaplar

2012-12-23T13:36:04+02:00

Yirmi iki rakamı, yalnızca Dagonlar’da değil bir çok kültürde ezoterik bir öneme sahiptir. Bu bilginin dayandığı en önemli eski eser, Mısır bilgesi Hermes’e atfedilen Thot isimli eserdir. Bize göre Hermes yani İdris Peygambere ait bu gizem bilim 22 Esasi işaretle” insanlığa dünyanın başlangıcından sonuna kadar olabilecek olayları şifrelemiştir.  Diğer taraftan, bu bilginin bugünkü Tarot kartlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını okuyucularımıza aktarmak isteriz. Zira 18. yüzyılda bu oyunu keşfeden Gebelin Monde, “Primitif” adlı eserinde, İsrail halkını, Eski Mısır ile Batı âlemi arasında bir köprü olarak görmüş; Toht’ta  “22 işaretle” sırlanan bilgilerin, İbranicenin 22 harfiyle gizemini korumaya devam ettiğini iddia ederek, bu düşüncelerini bu eseriyle kuvvetlendirmeye çalışmıştır.

   “22 Anahtar”a Kabala’da, (Orjinalini 3’lü Haham’ın dışında kimsenin bilmediği gizli öğreti ve büyü kitabı) “22 Daire” ve “22 Harf” olarak rastlanır. Çinlilerin Tchenpey (Tehen-pey) kitabı da Hermesin kitabı Toht gibi, 22 rakamı üzerine kurulu olup, 22 metinden oluşmuştur.

 

   Öte yandan Dagonlara göre, Dünya beşeriyetine açıklanan 22. Kategorinin sonuncusu “Barış”tır. Dolayısıya, geri kalan kısmın insanlara açıklanması, bildirilmesi ya da indirilmesi 22. Kategoriden sonra diğer bir deyişle “Barış”tan sonra gelen 23’üncü kategoriyle başlayacaktır.

      23. Kategorinin Altın Çağ olduğu, tüm semavi din bilginlerinin malumu bir konudur ancak İsrailoğulları ve Hristiyanlar dinlerinin orjinalini koruyup, yaşatamadıklarından dolayı, bu müjdenin Müslümanların lehine sonuçlanacağı aşikâr. Böylece dünya beşeriyetinin artık kabul etmesi gereken hususun son asrın aslında “KURAN ÇAĞI” olması gerektiğidir.

   Nitekim yüce kitabımız “Kur’an-ı Kerim”de “Âlemlerin Rabbi” Allah’ımız; Kur’an-ı Kerim’in insanlık için bir kurtarıcı olmasının yanında “en son ve tamamlayıcı bir rahmet” olarak Peygamberi ve Resulu Hz. Muhammed (SAV) aracılığıyla tüm âlemlere indirildiğini birçok ayette vurgulamıştır. 

   23.KATEGORİ (1 + 22)

   AYASOFYA KİLİSESİ’nin dış nartekslerini bağlayan bir kapıda bu bilgi bir devreden bir sıralamayı gösterircesine; bir ÜÇGEN’in kenarlarına bezenmiş 22 DAİRE ile gösterilmiştir.23. DAİRE ise ilahi kaynağı temsil etmek üzere bu 22 dairenin sıralandığı üçgenin EN TEPESİNE yerleştirilmiştir.

Kozmik Gizli bilgilere göre, ilahi kudret dizimi 3+7+12= 22 şeklindedir. Bu rakamın tepesin de ALL-AH’ı temsilen 1 vardır. Yani;

 1+ 22

 

Canlıların genetik yapısını taşıyan KROMOZONLARIN sayısı isanlarda 23 çifttir. Bu 23 ÇİFTTEN sadece 1 ÇİFT CİNSİYET KROMOZONUDUR! Rakam yine;

                                                         1 + 22

   Yukarıda da dikkati çektiğimiz gibi KUR’AN-I KERİM’in de “23 YILDA” indirilmiş olması yeterince mesaj vermiyor mu?..

 

“YERYÜZÜNDE HİKÂYELER,

GÖKLERDE İSE HAKİKATLER VARDIR”  NASARALI İSA MESİH…

 

EK DOSYA:

İbrani Alfabesi: Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan,İsrail'in resmi dili İbranice'nin yazımında kullanılan bir alfabe.

Hemen birçok Sami (Semitik) dil gurubuna bağlı dilde olduğu gibi [İbrani Alfabesi] [1]de sağdan sola doğru yazılan 22 temel sessiz harften oluşmaktadır. Harfler bitiştirilmez ve ayrı yazılır. Beş harfin sonda yazılışı farklıdır.

Sesli harfler (Nikkud, Çoğulu: Nikkudot) ana harflerin altına konulan işaretler ile gösterilir. Ancak bu noktalamalar çoğu zaman kullanılmaz. Bunlar ancak, dini metinler, sözlükler ve yabancı kelimelerin doğru okunuşunu göstermek için kullanılır.

İbrani Alfabesi sadece İbranice'nin yazılmasında kullanılmayıp; aynı zamanda Aşkenaz Yahudileri'nin konuştuğu ve Cermen kökenli bir dil olan Yidiş (Yahudi Almancası) ile Sefarad kökenli Yahudiler'in dili olan Ladino (Yahudi İspanyolcası) yazımında (genellikle İsrail'de) da kullanılmaktadır.

Tarih boyunca az çok şekil değişiklikleri geçirmiş olan İbrani Alfabesi'nin Antik Dönem İbrani Alfabesi, Kare Yazı, El Yazısı, Raşi ve Solitreo gibi biçimleri de bulunmaktadır.

Her İbranice harfin sayısal bir değeri bulunmaktadır. Örneğin, alefin sayısal değeri 1 ve yodun sayısal değeri 10'dur; 11 sayısı ise bu iki harfin kullanımıyla gerçekleşir (יא).  İBRANİ ALFABESİ:

Simge

Harf adı

Ses değeri

Sayısal değeri

א

alef

- (1)

1

ב

bet, vet

b, v

2

ג

gimel

g

3

ד

dalet

d

4

ה

he

h (2)

5

ו

vav

v

6

ז

zayin

z

7

ח

khet

kh (ya da h) (3)

8

ט

tet

t

9

י

yod

y (4)

10

ך* ve כ

kof ve kaf, haf

k, kh

20

ל

lamed

l

30

מ ve ם*

mem

m

40

ן* ve נ

nun

n

50

ס

samek

s

60

ע

ayın

- (5)

70

פ ve ף*

pe ve fe

p, f

80

צ ve ץ*

sadi

ts (ya da tz/z)

90

ק

kuf

k ya da q

100

ר

reş

r

200

ש

şın, sin

ş, s

300

ת

tof, thof

t

400

 

 

0