Cevaplar

2014-02-10T20:45:45+02:00
Sultan Alparslan’ın hükümdarlık yaptığı devlet hangi Türk devletidir?Büyük Selçuklu DevletiSultan Alparslan’ın ikamet ettiği başkentler nelerdir?İran’ın Rey şehrinde tahta çıkarak sultan olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti’nin başkenti Rey’dir. Bunun haricinde ikamet ettiği başka bir başkent olmamıştır.Sultan Alparslan hangi yıllar arasında hükümdarlık yapmıştır?1063 yılında tahta çıkarak hükümdar olmuştur (34 yaş). 1072 yılında savaş sırasında şehit düşmüştür (43 yaş).Sultan Alparslan’ın askeri alanda kazandığı en büyük başarısı nedir?Malazgirt Meydan Savaşı’nda, Anadolu’daki Bizans İmparatorluğu’nu yenilgiye uğratmış ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlamıştır.Sultan Alparslan’ın eğitim alanında yaptığı en büyük hizmeti nedir?Bilime ve sanatın önemini bildiğinden bilginlere ve sanatkarlara çok önem göstermiştir. Bununla birlikte medreseleri ülkenin her tarafına yaygınlaştırmış, eğitimi ücretsiz hale getirmiş ve tüm öğrencilere maaş bağlamıştır.Sultan Alparslan’ın kazandığı savaşlar sonucu Türk topraklarına katılan yerler nerelerdir?:Gürcistan, Erzurum (Panaskert), Azerbaycan, Kafkasya, Kars (Ani), Muş (Malazgirt), Urfa, Diyarbakır, Gaziantep (Nizip), Mardin (Nusaybin), Adıyaman, Bitlis (Ahlat), Rustov (Rusya), Kayseri, Karaman, Konya, Suriye (Halep), Sudan (El Cezire).Sultan Alparslan’ın kendisinden önce ve sonra hükümdarlık yapan sultanlar kimlerdir?Tuğrul Bey’den sonra, Sultan Alparslan sultan olmuştur. Ondan sonra ise Sultan Melikşah tahta geçmiştir.
0