Cevaplar

2012-10-02T19:34:36+03:00

Türkiye - AB Mali İşbirliği kapsamında finanse edilen Bölgesel Kalkınma Programlarında
(BKP); hibe projeleri için program ve proje düzeyleri olmak üzere üç düzeyde performans
göstergesi kullanılmıştır.
I. Program Göstergeleri: Program göstergeleri, hibe projelerinin BKP’lerin genel amaçları
doğrultusunda bölgeye sağladığı katkının ölçülmesine imkan tanımaktadır. Bu seviyedeki
göstergeler DPT koordinasyonunda yürütülmekte olan BKP’ler kapsamındaki tüm projelerin
performans ölçümünde kullanılmıştır. Program göstergelerinin tüm projelerde düzenli
ölçülmesiyle programlardaki genel ilerlemeler karşılaştırmalı olarak takip edilmektedir.
Program göstergelerinin listesi açıklamaları ile birlikte Tablo 1’de verilmiştir.
II. Proje Göstergeleri: Program düzeyindeki göstergelerin yanında projelerin
uygulamadaki performansının ölçülmesi için proje göstergelerine de yer verilmiştir. Hibe
projeleri hazırlanırken, projenin mantıksal çerçevesinde veya proje tanımlarının yöntem
bölümünde detaylı göstergeler belirlenmektedir. Eğer bu yapılmamış ya da bazı göstergeler
düzgün tasarlanmamış ise, proje göstergeleri ilk izleme ziyaretinde Hibe Faydalanıcıları ile
birlikte izleme uzmanları tarafından belirlenecektir.
Her bir proje için en fazla 3 proje göstergesi belirlenmektedir. Göstergeler belirlenirken
aşağıdaki hususlara dikkat edilmektedir:
 Projenin tek bir faaliyetine odaklanmamak
 Projenin genel performansını yansıtmak
 Projenin faaliyetleri ve amaçları ile uyumlu olmak
 Projenin farklı aşamalarında ölçülebilir olmak
 Projenin performansını açıkça ortaya koymak
 Program göstergeleri ile çelişmemek ya da çakışmam

0
2012-10-02T19:34:59+03:00

trafik tabelası. Sonbaharda yaprakların dökülmesi (doğal gösterge)

0