Cevaplar

2012-12-23T14:06:06+02:00

Şahıs ekleri, isim cümlelerinde de yüklemin kişisini (özneyi) işaret ederler. İsim cümlelerinde de, fiil cümlelerinde kullanılan şahıs ekleri kullanılır:

Bugün çok hastayım(dır). (1. tekil şahıs eki) Bu çorak araziyi yeşertenler çalışkan köylülerdi. (3. çoğul şahıs eki) Duyduğuma göre bu sınıfın temsilcisi sizmişsiniz. (2. çoğul şahıs eki)[Not 1] Elma ne kadar da tatlıymış. (3. tekil şahıs, eki yok) Dün çok yorgundum. (1. tekil şahıs eki) Bu oda çok aydınlık(tır). (3. tekil şahıs, eki yok) Biz oldukça azimli bir milletiz. (1. çoğul şahıs eki)

İsim cümlelerinde kullanılan şahıs ekleri sıklıkla iyelik (sahiplik) ekleri ile karıştırılır:

Şu çocuk benim öğrencim. (iyelik eki, öğrencinin kime ait olduğunu belirtiyor) (3. tekil şahıs: [O] öğrencim[dir].) Ben öğrenciyim. (şahıs eki, özneyi işaret ediyor) (1. tekil şahıs) Ben sıkı bir okurum. (şahıs eki) (1. tekil şahıs) Şu gördüğün kalabalıktaki herkes benim okurum. (iyelik eki, okurun kime ait olduğunu belirtiyor) (3. çoğul şahıs: [Onlar] okurum[dur] / okur[lar]ım[dır].) Soldan birinci kapı senin odan. (iyelik eki) Kapının arkasındaki Ali'nin ceketiymiş. (iyelik eki)
0