Cevaplar

2012-12-23T14:23:14+02:00

Metallerin çoğunun parlak olmasının nedeni, kristal yapıları içerisinde serbestçe dolaşabilen ‘değerlik elektronlarının varlığıdır. Elektronlar bilindiği gibi, üzerlerine ışık düştüğünde, ışığı oluşturan elektromanyetik alana ait elektrik ve manyetik alan bileşenlerinin uyguladığı kuvvetler nedeniyle, salınır ve ivmelenir, bu ivmelenmeleri sonucunda da, salındıkları frekanslarında ışınımda bulunurlar. Sonuç olarak, metalin üzerine düşen ışık; kristal yapısı içerisindeki ‘elektron bulutunu harekete geçirip, onun bir ayna vazifesi görmesini sağlar ve geri yansıtılmış olur.

Ametal katılarda ise, ısı; serbestçe dolaşan elektronlar tarafından değil, kristal yapının salınımları aracılığıyla iletilir. Daha sıcak olan bölgelerdeki salınımların daha güçlü olması, bu salınımların daha soğuk bölgelere doğru yayılmasıyla sonuçlanır. Bu durum, kristal kafesindeki salınımların dalgalar halinde seyahatine eşdeğerdir ve sözkonusu taşınım süreci, salınım dalgalarının kuantumlarından oluşan ‘fononlar cinsinden incelenir. Malzemenin sıcaklığıyla birlikte fononların sayısı ve enerjisi arttıkça, aralarındaki etkileşimler nedeniyle, sıcaklık gradiyentinin tersi yöndeki enerji taşıma kapasiteleri azalır. Tıpkı metallerdeki elektronların çarpışmalar sonucunda yönlerinden saptırılmalarının, onların elektrik iletkenliğini azaltmasında olduğu gibi. Dolayısıyla, ametallerde ısıl iletkenlik, sıcaklık arttıkça azalır.

4 4 4
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-23T14:23:34+02:00

Metal – Ametal – Yarı Metallerin Özellikleri :

1.Metaller : 

* Yüzeyleri parlaktır.

* Isıyı ve elektriği çok iyi bir şekilde iletirler.

* Şekil alabilirler. (tel ve levha haline gelebilirler.)

* Son yörüngelerinde 1,2,3 elektron bulunur. (3A grubu elementi bor yarı metaldir.)

* Kendi aralarında bileşik yapmazlar. Ametallerle bileşik oluştururlar ve bileşik oluştururken elektron verirler.

* Ametallerle yaptıkları bileşikler (elektron verdikleri için iyon oluşur) iyonik bağlı bileşiktir.

* Periyodik cetvelin sol tarafında bulunurlar.

* Kendi aralarında alaşım denilen karışımı oluştururlar.

* Cıva hariç diğer metaller oda sıcaklığında katıdır.

2. Ametaller :

 * Yüzeyleri mattır.

* Şekil verilemezler kırılgandırlar.

* Isıyı ve elektriği iyi iletmezler.

* Son yörüngelerinde 5,6,7,8 elektron vardır. (4A grubu elementi karbon ametaldir.)

* Hem kendi aralarında hem de metallerle bileşik oluştururlar.

* Kendi aralarında yaptıkları bileşikler elektronların ortak kullanılması ile oluşur ,kovalent bağlı bileşiktir. Metallerle yaptıkları bileşiklerde elektron alış-verişi yapılır, iyonik bağlı bileşiktir.

NOT: Ametallerin özellikleri ,metallerin tam tersidir.

3. Yarı metaller:

 * Parlak veya mat olabilirler.

* Elektrik ve ısıyı metallerden kötü, ametallerden iyi iletirler.

* Şekil verilebilirler.

1 5 1