Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-23T14:29:54+02:00

METRENİN KATLARI VE ASKATLARI
Metrenin askatları:
Mili metre
Santimetre
Desimetre
Katları:
Dekametre
Hektometre
Kilometre
1 km = 1000 m
1 hm = 100 m
1 dam = 10 m
METRE
1 dm = 01 m
1 cm = 001 m
1 mm = 0001 m
Uzunluk ölçü birimleri askatlarına çevirirken her basamakta 10 ile çarpılır Katlarına çevirirken de her basamakta 10 ile bölünür
Uzunluk Ölçü Birimlerinin Birbirine Çevrilmesi:
Örnek:
32 m’ yi metrenin katları ve askatları cinsinden ifade edelim
Çözüm:
32 m = 320 dm
32m = 3200 cm
32m = 32000 mm

32 m = 32 dam
32m = 032 hm
32m = 0032 km

ALAN ÖLÇÜLERİ
Alan ölçüsü temel birimi “metrekare”dir Kenar uzunluğu 1 metre olan karenin alanına metre kare denir“m2” biçiminde gösterilir
METRE KARENİN KATLARI VE ASKATLARI
Metrekarenin askatları:
Milimetre kare
Santimetre
Milimetre kare
Katları:
Dekametre kare
Hektometre kare
Kilometre kare
1 km2 = 1000000 m2
1 hm2 = 10000 m2
1 dam2 = 100 m2
METRE KARE
1 dm2 = 001 m2
1 cm2 = 0001 m2
1 mm2 = 0000001 m2
Alan ölçü birimleri askatlara çevrilirken her basamakta 100 ile çarpılır Katlarına çevrilirken de her basmakta 100 ile bölünür
Alan ölçü birimlerinin birbirine çevrilmesi:
Örnek :
5364 m2= 5364 dm2
5364 m2= 536400 cm2
5364 m2=53640000 mm2
5364 m2=0 5364 dam2
5364 m2=0005364 hm2
5364 m2=000005364 km2

HACİM ÖLÇÜLERİ
Hacim ölçüsü temel birimi “metre küp” tür Kısaca “1 m3” olarak gösterilir
Her ayrıtın uzunluğu 1 metre olan küpün hacmine metre küp denir


Metre Küpün Katları ve Askatları
Askatlar:
Milimetre küp
Santimetre küp
Desimetre küp
Katları:
Dekametre küp
Hektometre küp
Kilometre küp

1 km3 = 1000000000 m3
1hm3 = 1000000m3
1 dam3 = 1000 m3
METRE KÜP
1 dm3 = 0001 m3
1 cm3 = 00000001 m3
1 mm3 = 0000000001 m3

Hacim ölçü birimini askatlarına çevirirken her basamakta 1000 ile çarpılır Katlarına çevrilirken de her basamak 1000 ile bölünür Hacim ölçü birimlerinin birbirine çevrilmesi:

Örnek:
72 m3’ ü askatlarına ve katlarına çevirelim
72 m3 = 7200 dm3
72 m3 = 7200000 cm3
72 m3 = 7200000000 mm3
72 m3 = 00072 dam3
72 m3 = 00000072 hm3
72 m3 = 0000000000 km3

SIVI ÖLÇÜLERİ
Gaz benzin süt ve su gibi akıcı maddeler litre ile ölçülür Sıvı ölçüsünün temel birimi “litre” dir “lt” ile gösterilir 1 litre sıvının hacmi 1 dm3 tür
Litrenin Katları ve Askatları
Milillitre
Santilitre
Desilitre
Katları:
Dekalitre
Hektolitre
Kilolitre

1 kl = 1000 lt
1 hl = 100 lt
1 dal = 10 lt
LİTRE
1 dl = 01 lt
1 cl = 001 lt
1 ml = 0001 lt
Sıvı ölçü birimlerini askatlarına çevrilirken 10 ile çarpılır Katlarına çevrilirken her basamakta 10 ile bölünür
Sıvı ölçü birimlerinin birbirine çevrilmesi:
Örnek:
24 lt’yi katlarına ve askatlarına çevirelim
24 lt = 240 dl
24 lt = 2400 cl
24 lt = 24000 ml
24 lt = 24 dal
24 lt = 024 hl
24 lt = 0024 kl
Sıvı Ölçüsü:
1) 50 litrelik sütün 5 litresi satıldıysa geriye kaç ml süt kalmıştır?
Çözüm:
50 lt = 50000 ml süt yapar
55 litre süt= 5500 ml süt yapar
50000 – 5500 = 44500 ml süt yapar
Alan ölçüsü:
2) 0238 km2 kaç m2 dir?
Çözüm:
1 km2 = 1000000 m2
0238 km2 = 238000 m2 = 238103
Hacim Ölçüsü:
3) 045 m3 kolonyayı 15 cl’lik şişelere doldurmak için kaç şişe gereklidir?
Çözüm:
045 m3 = 450 dm3
1 dm3 = 1 lt
450 dm3 = 450 lt = 45000 cl
45000 cl: 15 cl= 3000 şişe gereklidir
Uzunluk Ölçüsü:
4) 8 hm 8 dam 8 m - 1000 mm 100 cm 10 dm işleminin sonucunu bulunuz
Çözüm: 8 hm = 800 m
8 dam = 80 m
800m+80m+8m=888m
1000 mm = 1 m
100 cm = 1 m
10 dm = 1m
1m+ 1m + 1m= 3m
Sonuç metre cinsinden istendiği için hepsini metreye çevirerek işlem yapılır
888m- 3m= 885 m

Zaman birimleri

Asır
Atomik Zaman Birimi
Beat
Bin yıl
Blink
Çeyrek Saat
Dakika
Fortnight
Francaide
Glass
Gün
Hafta
KiloSaniye
Kozmik yıl
Lustrum
Megasaniye
Milenyum
Milisaniye
Mikrosaniye
Nanosaniye
Femtosaniye
On yıl (10 yıl)
Pikosaniye
Saat
Salise
Saniye
Shake
Üçte bir yıl (1/3 yıl)
Watch
Yıl
Plank zamanı

Bir ölçü birimi "kütle"

Kütle ölçüsü temel birimi kilogramdır 10 ar 10 ar küçülür +4 derece sıcaklıkta 1 dm3 hacimli saf suyun kütlesine 1 kg denir

Hektogram: Kilogramın 10 da biridir Kısaca hg şeklinde gösterilir
Dekogram: Kilogramın 100 de biridir Kısaca dag şeklinde gösterilir
Gram: Kilogramın 1000 de biridir

Gramın As Katları
Desigram: Gramın 10 da biridir Kısaca dg şeklinde gösterilir
Santigram: Gramın 100 da biridir Kısaca cg şeklinde gösterilir
Miligram: Gramın 1000 da biridir Kısaca mg şeklinde gösterilir

Kilogramın Katları:
1 Kental = 1q = 100 kg
1 Ton = 1t = 1000 kg

Brüt kütle - dara = net kütle
Brüt kütle - net kütle = dara
Dara + net kütle = Brüt kütle

 

bunlar yeterli olur m ttlım

0