Cevaplar

2016-02-05T10:48:05+02:00
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının özelliklerinden biridir? A. Millî edebiyat tarzıyla Batı’dan gelen anlatım biçimleri birleştirilmiştir. B. Yazarlar yönlerini tamamen Batı’ya dönerek Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir. C. Aruz ölçüsü yaygın biçimde devam etmekle birlikte az da olsa hece kullanılmıştır. D. İlk dönem eserleri dışında Atatürk ilke ve inkılaplarından hiç söz edilmemiştir. E. Diğer sosyal bilimlerle bağlantı kesilmiş, yazarlar edebiyatın dışına çıkmamışlardır. 7.Aşağıda yer alan Atatürk inkılaplarını uygun biçimde eşleştiriniz. Kelimenin kökeni Arapça halk demektir. Bu bakımdan halkın yönetimi olarak da bilinir. Egemenliğin halkta olduğu bu yönetim biçimi, demokrasinin bir uygulama şeklidir. Atatürk, Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun sistem olarak bunu işaret etmiştir. ( CUMHURİYETÇİLİK ) Millî egemenlik ve demokrasi ön plandadır. Devlet, vatandaşın refah ve mutluluğunu amaçlar. Vatandaşlar arasında iş bölümü ve dayanışmayı öngörür. Milletin devlet hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanması sağlanır. Atatürk’ün bu ilkesinden anlaşılan; toplumda hiçbir kimseye, zümreye ya da herhangi bir sınıfa ayrıcalık tanınmamasıdır. ( HALKÇILIK ) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlanır. Diğer bir tanımlamayla da devlet düzeninin, eğitim kurumlarının ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Ayrıca, din işleri kişinin vicdanına bırakılarak din özgürlüğü sağlanmıştır. Din, kişinin özel yaşamının bir parçasıdır. Bu sistem de özel ve resmî kuralları birbirinden ayırmaktadır. ( LAİKLİK ) Kaynak: http://www.edebiyatfatihi.net/2014/09/mevsim-yayinlari-12sinif-edebiyat_21.html
0