Cevaplar

2012-12-23T15:11:52+02:00

demirbatar çünküağırdır 

pilastik şişe batmaz çünkü yüzeyi geniştir

1 4 1
2012-12-23T15:12:37+02:00

Gazlarla ilgili bildiklerimiz;
* Gazların belli bir Ģekli ve hacmi yoktur.
* Bütün Gazların genleĢme ve sıkıĢma katsayıları aynıdır.
* Basınç altında aĢırı sıkıĢtırılan gazlar sıvı hale geçer.8Mutfak
tüpünde sıvı halde LPG gazı var.
Gazlar ve Plazma :
Atmosfer :
Çoğunlukla gazlardan oluĢan ve yerküreyi saran katmana
denir.
Atmosferde az miktar da olsa Katı, sıvı ve Plazma molekülleri
de vardır.
Dünya da yaĢam imkanı sağlayan, dünyamızı diğer gezegen ve
yıldızlardan ayıran Atmosferdir.
Volkanik patlamalar sonucu açığa çıkan gazlar atmosferin
yapısını korur.
Atmosferde Denge: Belli bir sınırı olmayan atmosferin
kalınlığını hava moleküllerine etkiyen yer çekimi kuvveti ve bu
moleküllerin sahip olduğu Kinetik enerji belirler.
Yer çekimi kuvveti uzaya dağılma eğilimi gösteren hava
moleküllerini tutarken, moleküllerin sahip olduğu kinetik
enerji moleküllerin yere düĢmesini engeller.
Hava moleküllerinin enerjisini sağlayan güneĢ enerjisidir.bu
durumda hava moleküllerinin ortalama sürati 1600km/h dir.
Atmosferin yapısı :
* Atmosferin yoğunluğu yeryüzünden yükseldikçe
azalmaktadır. Hatta atmosferdeki toplam kütlenin %50 sı ilk
5-6km de, %90 ı ilk 20km de, %99 u ilk 30km dedir.
Bu durumda yukarı doğru çıkıldıkça yaĢam Ģartları
zorlaĢmaktadır. (Örneğin ; Çok yüksekte ucan jet pilotları
oksijen maskesi takar. Pervaneli uçaklar belli bir yükseklikten
sonra uçamaz. Uzay araçları belli bir yükseklikten sonra roket
motorlarını kullanır.)
* Atmosferdeki gazların %21 i oksijen, %78 i Azot(Nitrojen)
%1 i ise Argon, Karbondioksit ve diğer gazlardan oluĢur.
Oksijen solunum ve yanma olaylarında etkilidir. Azot ise
bitkilerin büyümesine yardımcı ol

1 4 1