Cevaplar

2012-12-23T15:14:56+02:00

8. sınıf inkılap 1.2.ve 3. ünitelerin özeti 

 

 

not: internetten yazarsanız güzel olsun tam kapsamlı

1 1 1
2012-12-23T15:15:41+02:00

______SELANİK_____ 
1.Eğitim ve Öğretim açısından gelişmiş bir şehirdir. 
2.Ticareti gelişmiş bir şehirdir. 
3.Kozmapolit yapıya sahiptir. 
4.Liman şehridir. 
5.Batıya özenen toplumu vardır. Mondros Ateşkes Antlaşmasının Önemli Maddeleri 

7.Madde:Bu maddenin amacı işgale zemin hazırlayarak istedikleri yeri ele geçirmektir. 

24.Madde:6 ilde (Erzurum,Elazığ,Diyarbakır,Van,Sivas,Bitlis) Ermeni Devleti kurmaktır. 


I.Dünya Savaşı ’ nın Sebepleri: 

Gerçek Sebebi:Devletler arası ekonomik yarıştır. 
Görünüşteki Sebebi:Avusturya – Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi. 


I.Dünya Savaşı ’ nın Sonuçları: 
1.İmparatorluklar dağıldı.(Avusturya-Macaristan imp. Osmanlı imp. Rusya imp.) 
2.Sömürgecilik yerini ‘’Manda ve Himaye’’ ye bıraktı. 
3.Yeni rejimler ortaya çıktı.(Rusya’da sosyalizm,İtalya’da faşizm,Almanya’da nazizm) 
4.Yeni devletler ortaya çıktı. 

Cephelerde Atatürk’ün Kişilik Özellikleri 

Kafkas Cephesi:Disiplinli oluşu 
Çanakkale Cephesi:İleri görüşlü oluşu 
Suriye Cephesi:Çalışma azmi 
Trablusgarp Cephesi:Teşkilatlandırıcı,vatan sever oluşu 

İngilizler Neden İzmir’i Yunanistan’a Vermiştir? 
İngilizler Batı Nadolu’da İtalya’nın kendileri için tehlikeli olduğunu düşünmüşlerdir.Bu yüzden Batı Anadolu’da güçlü İtalya yerine zayıf Yunanistan’ı tercih etmişlerdir. 

Paris Barış Konferansı’nda İmzalanan Antlaşmalar 

1.Versay=Almanya 
2.Nöyyi=Bulgaristan 
3.Trianon=Macaristan 
4.St. Jermen=Avusturya 
5.Sevr=Osmanlı Devleti 

Kafkas Cephesi 

1.Taaruz Cephesidir. 
2.Bu harekatta 90.000 askerimiz ölmüştür. 
3.Rusya’ya karşı ilk saldırı yapılmıştır. 

Atatürk’ün Gittiği Okullar 
1.Mahalle Mektebi 
2.Şemsi Efendi Okulu 
3.Selanik Mülkiye Rüştiyesi 
4.Selanik Askeri Rüştiyesi 
5.Manastır Askeri İdadisi 
6.İstanbul Harp Okulu 
7.İstanbul Harp Akademisi 


0