Cevaplar

2012-12-23T15:18:42+02:00

1. Katı maddeleri meydana getiren atomlar bir birine göre nasıl dururlar?

A) Çok sıkışık
B) Biraz sıkışık
C) Sıkışık fakat bir birinin üzerinden yuvarlanabilirler
D) Sağa sola hareket edebilirler

2. Madde kaç halde bulunur?

A) Katı ve sıvı olmak üzere iki halde bulunur
B) Katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunur
C) Katı, sıvı, gaz ve lokum kıvamında olmak üzere dört halde bulunur
D) Sıvı, gaz olmak üzere iki halde bulunurlar

3. Aşağıdaki özelliklerden hangileri bütün maddeler için ayırt edici özelliktir?

A) Öz kütle, ağırlık ve hacim
B) Öz kütle, erime sıcaklığı, hacim ve esneklik
C) Öz kütle, erime sıcaklığı, kaynama sıcaklığı
D) Esneklik, basınç

4. Aşağıdaki özelliklerden hangileri maddenin ortak özellikleridir?

A) Öz kütle, hacim ve eylemsizlik
B) Esneklik, kütle ve hacim
C) Erime sıcaklığı, hacim ve öz kütle
D) Hacim, kütle ve eylemsizlik

5. Maddelerin bir ağırlığa sahip olmalarının nedeni nedir?

A) Havanın maddelere basınç uygulaması
B) Çok fazla yemek yememiz
C) Madde atomlarının yere doğru kuvvet uygulaması
D) Yer kürenin maddeleri yerin merkezine doğru çekmesi

6. Dünya Ay’a bir kuvvet uygularken, Ay’da Dünya’ya bir kuvvet uygular.

Ay’ın Dünya’ya kuvvet uyguladığını hangi olaylardan anlarız?

A) Her zaman dolunay ya da yarım ay olmamasından
B) Bazı geceler görünüp bazı geceler görünmemesinden
C) Gel – git olayından
D) Ay, Dünya’dan küçük olduğu için kuvvet uygulamaz

7. Sıvı içine atılan cisimler sıvı tarafından yukarı itilir.

Bu itme kuvvetine ne ad verilir?

A) Sıvının itme kuvveti
B) Sıvının kaldırma kuvveti
C) Sıvının taşırma kuvveti
D) Sıvıların böyle bir kuvveti yoktur

8. Sıvının yoğunluğundan daha az yoğunluğa sahip bir cisim sıvıya atılırsa ne olur?

A) Sıvının üzerinde kalır
B) Islanır
C) Sıvının ortasında askıda kalır
D) Sıvıya batar

9. Sıvının içine batmış bir yumurtayı yüzdürmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Tuz eklenmelidir
B) Su eklenmelidir
C) Su eklenirken bir yandan da tuz eklenmelidir
D) Hiç bir şey yapılmaz, bir süre sonra kendiliğinden yüzer

10. Sıvı içerisine bırakılan cismin, sıvı içinde askıda kalması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğundan büyüktür
B) Sıvının yoğunluğu, cismin yoğunluğundan küçüktür
C) Cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğundan küçüktür
D) Cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğuna eşittir

0
2012-12-23T15:53:04+02:00

1. Katı maddeleri meydana getiren atomlar bir birine göre nasıl dururlar?

A) Çok sıkışık
B) Biraz sıkışık
C) Sıkışık fakat bir birinin üzerinden yuvarlanabilirler
D) Sağa sola hareket edebilirler

2. Madde kaç halde bulunur?

A) Katı ve sıvı olmak üzere iki halde bulunur
B) Katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunur
C) Katı, sıvı, gaz ve lokum kıvamında olmak üzere dört halde bulunur
D) Sıvı, gaz olmak üzere iki halde bulunurlar

3. Aşağıdaki özelliklerden hangileri bütün maddeler için ayırt edici özelliktir?

A) Öz kütle, ağırlık ve hacim
B) Öz kütle, erime sıcaklığı, hacim ve esneklik
C) Öz kütle, erime sıcaklığı, kaynama sıcaklığı
D) Esneklik, basınç

4. Aşağıdaki özelliklerden hangileri maddenin ortak özellikleridir?

A) Öz kütle, hacim ve eylemsizlik
B) Esneklik, kütle ve hacim
C) Erime sıcaklığı, hacim ve öz kütle
D) Hacim, kütle ve eylemsizlik

5. Maddelerin bir ağırlığa sahip olmalarının nedeni nedir?

A) Havanın maddelere basınç uygulaması
B) Çok fazla yemek yememiz
C) Madde atomlarının yere doğru kuvvet uygulaması
D) Yer kürenin maddeleri yerin merkezine doğru çekmesi

6. Dünya Ay’a bir kuvvet uygularken, Ay’da Dünya’ya bir kuvvet uygular.

Ay’ın Dünya’ya kuvvet uyguladığını hangi olaylardan anlarız?

A) Her zaman dolunay ya da yarım ay olmamasından
B) Bazı geceler görünüp bazı geceler görünmemesinden
C) Gel – git olayından
D) Ay, Dünya’dan küçük olduğu için kuvvet uygulamaz

7. Sıvı içine atılan cisimler sıvı tarafından yukarı itilir.

Bu itme kuvvetine ne ad verilir?

A) Sıvının itme kuvveti
B) Sıvının kaldırma kuvveti
C) Sıvının taşırma kuvveti
D) Sıvıların böyle bir kuvveti yoktur

8. Sıvının yoğunluğundan daha az yoğunluğa sahip bir cisim sıvıya atılırsa ne olur?

A) Sıvının üzerinde kalır
B) Islanır
C) Sıvının ortasında askıda kalır
D) Sıvıya batar

9. Sıvının içine batmış bir yumurtayı yüzdürmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Tuz eklenmelidir
B) Su eklenmelidir
C) Su eklenirken bir yandan da tuz eklenmelidir
D) Hiç bir şey yapılmaz, bir süre sonra kendiliğinden yüzer

10. Sıvı içerisine bırakılan cismin, sıvı içinde askıda kalması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğundan büyüktür
B) Sıvının yoğunluğu, cismin yoğunluğundan küçüktür
C) Cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğundan küçüktür
D) Cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğuna eşittir

 

0