Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-23T15:18:32+02:00

“Was / were going to” geçmişte yaptığımız ve gerçekleşmemiş, veya gelecekte gerçekleşmeyecek olan planlar hakkında konuştuğumuz zaman kullanırız. 

We use was/ were going to to talk about plans we made in the past which didn't happen, or won't happen in the future.

eg. I was going to visit my aunt when I went to England, but she had gone to Spain for the summer. (So I didn't visit her) (Örnek: İngiltere’ye gittiğimde teyzemi ziyaret edecektim, ancak o yaz boyu için İspanya’ya gitmişti. (Böylece onu ziyaret etmedim)) 

We were going to move to Thailand next year, but we were offered better jobs here. (So we didn't go) (Gelecek sene Thailand’a taşınacaktık, ancak bize burada daha iyi işler teklif ettiler. (Böylece gitmedik))

We use was/ were supposed to to talk about things we agreed to do, or other people expected us to do, but we didn't do.

(“Was / were supposed to” yapacağımız konusunda anlaşmaya vardığımız, veya başka kişilerin bizden yapılmasını beklediği, ancak yapmadığımız şeyler için kullanılır.)

eg. I was supposed to book the restaurant for tonight, but I forgot. ( I agreed to do it, but I forgot)(Örnek: Bu gece için lokantada rezervasyon yapmam gerekiyordu, ancak ben bunu yapmayı unuttum. (Yapacağımı söylemiştim, ancak unuttum))

David was supposed to take the boys to football training tonight, but he had to work late. ( David was expected to take them, but he couldn't)
(David’in oğlanları bu akşam futbol antremanına götürmesi gerekiyordu, ancak onun geç saate kadar çalışması gerekiyordu. (David’in onları götürmesi bekleniyordu, ancak bunu yapamadı))

NB: After was/were going to and was/were supposed to we use the infinitive.We often use this form to apologise for not doing something and give a reason why.

(NOT: “Was/were going to ve was/were supposed to” den sonra mastarı kullanırız.Bu şekli sıkça bir şeyin yerine getirilmemesinden dolayı özür dilemek ve bunun için bir sebep göstermek amacı için kullanırız.)

eg. Sorry, I was going to phone you, but my mobile battery died. (ÖRNEK: Pardon, seni arayacaktım, ancak cep telefonu şarjım bitti.)

Sorry, I was supposed to buy some bread on the way home, but the bakery had closed.(Pardon, eve gelirken ekmek almam gerekiyordu, ancak fırın kapanmıştı.)

 
1 5 1
2012-12-23T15:18:38+02:00

Bu dersimizde İngilizce was were konusu ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Konu içerisinde örnek olarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri vereceğiz. Derslerimiz, hangi sınıf, level-seviye olursa olsun, İngilizce öğrenmek isteyen herkese hitap etmektedir.


İngilizce was-were, to be fiilinin geçmiş zamandaki karşılığıdır. Am-is-are yardımcı fiillerinin geçmiş zaman halleridir.

Aşağıdaki tablodan olumlu, olumsuz ve soru yapılarını öğrenebiliriz.

+ - ? I was - You were - He/She/It was - We were - They werewas not - You were not - He/She/It was not - We were not - They were not was I? - were You? - was He/She/It? - were We? - were They?Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:


In summer 1990 I was in Brazil.
(1990 yazında Birezilyadaydım.)

We were very happy to see you yesterday.
(Dün seni gördüğümüze çok sevindik.)

Lunch was OK, but the vegetables were not very good.
(Öğle yemeği güzeldi, ama sebzeler çok iyi değildi.)

It was cold and dark, and we were tired.
(Hava soğuk ve karanlıktı, ve çok yorgunduk.)

Olumsuz cümle oluştururken yardımcı fiilden sonra not getirilir.


Was not – were not
Kısaltarak şöyle yazabiliriz:
Wasn’t – weren’t

Aşağıdaki cümlelere bakalım:
The lesson wasn’t interesting. It was boring.
(Ders ilgi çekici değildi. Sıkıcıydı.)

You weren’t late. Actually, you arrived 10 minutes early.
(Geç kalmadın. Açıkcası 10 dakkika erken vardın.)

Soru cümlesi oluştururken de was-were cümlenin başına getirilir.


Was Ann at home yesterday?
(Ann dün evdemiydi?)

Was the party good?
(Parti iyimiydi?)

Was your father a teacher?
(Baban öğretmenmiydi?)

 

0