İnsanın Allah'a karşı ne gibi görevleri vardır?

2
Yüce Allah’a karşı olan vazifemiz, temiz bir kalple ve ihlasla bir niyetle yapmamız gereken görevlerin en önemlisidir. Bütün insanlar yaratıcısını tanımak zorundadırlar. Çünkü yüce Allah’ın varlığının, var olan her şeyin, her oluşumun ve her hakikatin kaynağı olması gibi; onun mukaddes varlığını tanımak ve bilmek de her oluşum için aydınlık nedeni olacaktır. Bu fıtri hakikate önem vermemek; bütün cehaletler, basiretsizlikler ve sorumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olur.
Bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimseden yüz çevir. İşte onların erişebilecekleri bilgi budur.(Çünkü onlar dünyada yemekten ve uyumaktan başka bir bilmezler.)

Kuşkusuz gerçekler ve deliller peşinde bir varlık olan insan için Allah’ı tanıma konusunun zorunlu olduğunu hatırlatmak gerekir. Çünkü yüce Allah’ın kendisine vermiş olduğu şuurla, varlık aleminin neresine bakarsa baksın, alemlerin Rabbinin varlığını, ilmini ve kudretini görmektedir.
Dolayısıyla Allah’ı tanıma konusunun anlamı, insanın kendisinden Allah’ı tanıma konusunda bir şeyler üretmesi anlamına değil; insanın, hiçbir perdeyle örtmenin mümkün olmadığı bu aydın hakikate ilgisiz bir gözle bakmaması, her an kendisini Allah’a davet eden fıtratına olumlu cevap vermesi ve bu marifeti izleyerek kalpteki bütün kuşkuları temizlemesi anlamına gelir.

Allah’a Kulluk Etmek
Allah’ı tanımaktan sonraki ikinci vazifemiz Allah’a kulluk etmektir. Çünkü Hakkı tanımakla birlikte, yegâne hedefimiz olan mutluluğun, yüce Allah’ın bizim için belirleyip elçileri vasıtasıyla göndermiş olduğu programları uygulamak ve amel etmek olduğu hakikati aydınlanmaktadır. Dolayısıyla yüce Allah’ın buyruklarına itaat etmek ve ona kulluk etmek vazifesi, bütün görevlerin kendisi karşısında naçiz ve küçük kaldığı görevdir. bunlarla inşallah yardım edebilmişimdir

Cevaplar

En İyi Cevap!
2014-02-11T17:45:48+02:00
İnsanın Allah'a Karşı Ne Gibi Görevleri Vardır

- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. 

- İbadet vazifelerini yerine getirmek. 

- Emirlerine uygun hareket edip yasak ettiği şeylerden sakınmak. 

- Allah sevgisini her şeyden üstün tutmak. 

- O'nun adını saygı ile anmak. 

- Verdiği nimetlere şükretmek. 

3 5 3
2014-02-11T17:45:58+02:00
Onun emrettiklerini yerine getirmek mesela
ibadet yapmak
1 5 1