Cevaplar

2012-12-23T15:39:58+02:00
Gelişmiş Ülkelerin Nüfus Özellikleri

1-Nüfus artış hızı düşüktür genç nüfus oranı azdır.

2-Nüfusun büyük kısmı kentlerde yaşar.

3-Tarım dışı sektörler gelişmiştir.

4-Bebek ölüm oranı düşüktür.

5-Yaşam standardı yüksek yaşam süresi uzundur.

6-Okuryazar oranı yüksektir.

7-Kişi başına düşen milli gelir fazladır.

8-İhracatta sanayi ürünlerinin payı fazladır.

9-Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir.

10-Çalışan nüfus içinde nitelikli işçi payı yüksektir.

11-Nüfusun büyük kısmı tarım dışı sektörlerde çalışır  Gelişmemiş Ülkelerin Nüfus Özellikleri   Nüfus artış hızı fazladır.

Doğum oranı yüksek olduğu için, 0 – 14 yaş arası nüfus fazladır.

Çocuk ölüm oranı fazladır.

Sağlıksız ve bilinçsiz beslenme ile sağlık hizmetlerinin yetersiz olmasına bağlı olarak ortalama yaşam süresi kısa, yaşlı nüfus sayısı azdır.

Üretici nüfus az, tüketici nüfus fazladır.

Okur yazar oranı düşüktür.

Nüfusun büyük bölümü kırsal kesimde yaşar. alıntıdır
1 4 1